Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Regionálne združenia a spolky(79 záznamov)

26 - 50 z celkom 79 výsledkov
Odporúčame vám
Rozvoj kultúry, školstva, športu a sociálnej sféry - organizovanie podujatí, akcií, seminárov a konferencií, publikačná činnosť.
Poslaním je vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy, cielená podpora vzdelávania, prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie, napomáhanie k vytváraniu pracovných podmienok.
Oblastná organizácia cestovného ruchu. Podpora rozvoja cestovného ruchu. Informácie o vidieku, agroturistike, zimných športoch, letnej turistike, cykloturistike, kultúre, múzeách, ubytovaní, výletoch.
Podpora kultúrneho života a mladých talentov, rozvoj regiónu, organizácia podujatí a aktivít.
Koordinácia rozvoja cestovného ruchu na južnej Morave so zameraním na maximálne využitie turistického potenciálu územia v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.
Záujmové združenie právnických osôb pre celú časť východného Slovenska, vzdelávacia inštitúcia pre miestnu samosprávu, ale aj pre celý Prešovský kraj, organizovanie podujatí.
Poradenstvo, vzdelávanie a financie pre podnikateľov, školenia, podporné programy.
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie miestnej samosprávy.
Podpora všestranného rozvoja regiónu v severovýchodnej časti Slanských vrchov a ochrana životného prostredia daného územia.
Regionálne združenie obcí podunajského regiónu. Koordinácia aktivít obcí pri projektoch, ktoré sú príliš rozsiahle a náročné na to, aby ich obce zvládli samostatne.
Regionálna a rozvojová agentúra. Neziskové združenie právnických osôb za účelom riešenia problematiky regionálnych otázok v Trenčianskom kraji.
Podpora regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.
Partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru za účelom rozvoja regiónu Malohont.
Rozvoj vidieka a agroturistiky, reštaurovanie historických pamiatok, revitalizácia krajiny, ekologizácia vodohospodárstva, znižovanie nezamestnanosti na vidieku, podpora kultúrnych aktivít.
Záujmové združenie poskytovateľov hospodárskych informácií. Zastupovanie záujmov členov, podpora vzdelania členov.
Podpora a rozvoj ekonomických, kultúrnych a spoločenských subjektov využitím celého prirodzeného potenciálu mikroregiónu.
Regionálne združenie. Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne.
Spojenie obcí do mikroregiónu pre rozvoj turizmu a riešenie problémov v cestovnom ruchu.
Cieľom združenia je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku.
Záujmové združenie. Poslaním je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja s regionálnym a nadregionálnym charakterom.
Hospodársky a sociálny rozvoj obcí, koordinovanie rozvojových aktivít mikroregiónu, propagácia hodnôt mikroregiónu, podpora regionálneho rozvoja.
Dobrovoľné, nezávislé a nepolitické združenie 16 obcí mikroregiónu Rudohorie so zameraním na aktívne presadzovanie zásad regionálnej politiky v rámci celého regiónu.
Aktivácia rozvoja regiónu okresu Nové Zámky, realizácia rozvojových projektov, podpora budovania podnikateľských subjektov a priemyselných parkov.
Cieľom klubu je rozvoj kultúrnych tradícií Zemplína, udržiavanie kontaktov so Zemplínčanmi v rodnom kraji aj v zahraničí, rozvoj intelektuálnej úrovne člena vzájomnou výmenou vedomostí a skúseností.