Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Regionálne združenia a spolky(79 záznamov)

51 - 75 z celkom 79 výsledkov
Odporúčame vám
Združenie pre rozvoj strojárstva a inovácií, ľudských zdrojov, pre vytvorenie a optimalizovanie dlhodobých funkčných a špecializovaných dodávateľských reťazcov, podpora investícií.
Odborné poradenstvo pri zostavovaní lesných hospodárskych plánov a pri hospodárení v lese, presadzovanie a obhajovanie záujmov členov vyplývajúce z ich vlastníckych a hospodárskych práv k pozemkom.
Občianske združenie v oblasti Novohrad a Gemer - Malohont. Cieľom je podpora rozvoja hospodárstva, kultúrno - spoločenských aktivít, zdravia a vzdelávania.
Organizácia s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky občanov, systém vzdelávania, sociálnych a zdravotných služieb.
Podpora a rozvoj kultúry na východe. Organizovanie súťaží, členovia, talenty východu.
Podpora a koordinácia regionálneho rozvoja, výzvy na dotácie a eurofondy, príprava a realizácia projektov.
Občianske združenie - cieľom združenia je participovanie pri riešení komunálnych tém a spolupodieľanie sa na zvyšovaní kvality života obyvateľov v rámci požitavského regiónu.
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom kultúry a turizmu formou seminárov a konferencií.
Občianske združenie - zachovanie tradícií, kultúry, historických hodnôt, zveľaďovanie životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie povedomia o meste.
Regionálny informačný server pre obyvateľov Bánoviec nad Bebravou a okolia, vzdelávanie, kalendár akcií.
Poradenstvo pre rozvoj cestovného ruchu, získavanie investorov a rozvoj podnikateľského prostredia, poradenstvo v personalistike, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov a získavania fondov z EÚ.
Združenie na podporu mikroregiónov v okolí Štiavnických a Kremnických vrchov.
Informácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva v novobanskom regióne.
Združenie pre rozvoj vidieka, práca na princípoch prístupu LEADER, odborníci pôsobiaci v oblasti regionálneho rozvoja.
Nezisková organizácia Košice región umenia a kultúry. Podpora a rozvoj kultúrnych a vzdelávacích hodnôt v regióne Košice.
Občianske združenie - budovanie verejno-súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja na území katastrov 7 obcí.
Rozvoj hospodárstva, regionálnej infraštruktúry, v oblasti školstva a kultúry, životného prostredia, územného plánovania, zosúladenie rozvojových projektov a investícií, voľný prístup k verejným info.
Informácie o Akadémii rusínskej kultúry na Slovensku, ale aj o rôzných sférach života Rusínov v Slovenskej republike. Podpora talentov a rozvíjanie kultúry.
Združenie na rozvoj mesta Komárno, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, zvyšovanie povedomia, zapájanie občanov, rozvoj ľudských práv.
Občianske združenie - podpora aktivít vo všetkých oblastiach života, ktoré majú slúžiť všetkým ľuďom pre ich spokojný a kvalitnejší život.
Združenie umelcov, remeselníkov, hospodárov a iných ľudí, zameraných na harmonické súžitie s prírodou, zachovávanie a rozvoj tradičných hodnôt v súlade s kultúrnym dedičstvom a koloritom krajiny.
Občianske združenie - realizácia činností zameraných na znižovanie nezamestnanosti, poradenstvo, realizácia projektov.
Realizácia činností na zlepšenie urbánnej bezpečnosti v meste Trenčín, ochrana životného prostredia, projektová a publikačná činnosť, vypracovanie analýz a stanovísk, organizácia seminárov.