Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Špeciálne základné školy - Košice(29 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Košický kraj Špeciálne základné školy - Košice
1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne.
Výroba, predaj a aplikácia individuálnych ortopedicko - protetických pomôcok. Liečebno - preventívna starostlivosť, poradenské služba a technická pomoc pohybovo postihnutým občanom.
Špeciálna škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s vývinovými poruchami učenia.
Špeciálna základná škola pre deti s mentálnym postihnutím, Základná škola pre žiakov s autizmom s mentálnym aj bez mentálneho postihnutia.
Výpočtová technika - špeciálne počítače s hlasovým výstupom. Distribúcia pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých.
Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.
Občianske združenie usilujúce sa o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.
Špeciálna škola pre deti s poruchami správania a deťmi zo znevýhodneného prostredia.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby v oblasti prevencie, poradenstva a rehabilitácie a zdravotníckych služieb v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Základná škola - integrovanie telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia pohybového aparátu. Bezbariérové priestory, výťah, školská jedáleň.
Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach. Pre deti poriada rôzne krúžky a terapie. Súkromná praktická škola.
Spojená škola pre deti s telesným postihnutím od predškolského veku po stredoškolské vzdelávanie.
Združenie podporujúce ľudí s alergiami, prieduškovou astmou a poruchami imunity. Organizovanie prímorských pobytov pre alergikov, organizovanie Škôl astmy.
Občianske združenie ťažko telesne postihnutých občanov SR. Sociálne poradenstvo, poradenstvo o kompenzačných pomôckach, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.
Občianske združenie. Informačné a osvetové aktivity zamerané na problematiku na OCD.
Študentský spolok - organizovanie spoločenských akcií pre študentov, zapájanie sa do preventívnych projektov a podujatí, za účelom zlepšenia úrovne ústnej hygieny.
Informácie o cystickej fibróze, poradenstvo, liečba, terapia, genetika, sociálne otázky.
Záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými vývinovými poruchami osobnosti.