Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Špeciálne základné školy(158 záznamov)

1 - 25 z celkom 158 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Poskytovanie vzdelávania pre telesne a mentálne postihnuté deti. Vzdelávanie detí trpiacich autizmom.
Špeciálna základná škola - poskytovanie vzdelania a výchovy problematickým deťom.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Komplexná starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti. Neinvestičný fond pre školu.
Špeciálna základná škola - organizovanie školských podujatí, pedagogický zbor, záujmové krúžky.
Základná škola s prvým a druhým stupňom vzdelania, navštevovanie kultúrnych predstavení, triedy pre deti s vývinovými poruchami učenia.
Špeciálna základná škola. História, organizačná štruktúra, učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Základná škola F.E. Scherrera - primárne vzdelanie. Triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a so zníženými intelektovými schopnosťami.
Základná škola s materskou škôlkou - informácie, špeciálne triedy pre žiakov 5. - 9. ročníka s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Poskytovanie vzdelania pre mentálne postihnuté deti so zameraním na predprofesijnú prípravu.
Výchova sociálne a mravne narušenej mládeže, u ktorej boli zistené závažné nedostatky v sociálnej prispôsobivosti a charakterovom vývine.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Internátna škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie pre deti so zvláštnymi potrebami, s mentálnym postihnutím.
Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním - odborná starostlivosť o nadané deti, rozšírená výučba, záujmové krúžky. Detský florbalový tím.
Špeciálna základná škola a odborné učilište pre deti a mládež s poruchami správania. V centre je škola s dvomi triedami - 8. a 9. ročník a stredná odborná škola s 3 odbormi.
Špeciálna základná škola - vzdelávanie žiakov špeciálnymi výchovno-vzdelávacími procesmi a potrebami. Telovýchovná, športová, turistická činnosť, záujmová činnosť, príprava žiakov na vyučovanie.
Výchova a vzdelávanie žiakov, u ktorých bolo diagnostikované súčasné postihnutie zraku a sluchu rôzneho stupňa a s pridruženými ďalšími postihnutiami.
Špeciálna základná škola. Vzdelávanie žiakov s postihnutím, špeciálna výučba a rozvoj dieťaťa.
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie pre mentálne i kombinovane postihnuté deti.
Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiakov a ich prípravu na reálny život.
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, s mentálnym postihnutím a zdravotným znevýhodnením vo variantoch A, B a C.
Základná škola s materskou školou Jelšava. Výchova detí, vzdelávanie žiakov. Nácvik grafomotorických a komunikačných schopností, dopravná výchova, vyučovanie cudzích jazykov, posilňovňa, telocvične.