Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Špeciálne základné školy(156 záznamov)

1 - 25 z celkom 156 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Spojená škola. Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
Informácie o škole - prípravný ročník, klasické triedy, triedy z rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy, triedy pre deti s poruchami učenia a disfáziou.
Špeciálna základná škola. Poskytovanie základného vzdelania, špeciálnopedagogického poradenstva. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, organizovanie školských akcií.
Špeciálna základná škola s materskou školou. Informácie, pracovné vyučovanie, zamestnanci, žiaci, verejnosť.
Spojená škola so špeciálnou základnou školou. Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím.
Špeciálna základná škola, praktická škola. Poskytovanie základného vzdelávania a výchovy od šesť do pätnásť rokov.
Výchova a vzdelávanie pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí a so športovými triedami zameranými na futbal. Odborné poradenstvo, informácie o škole, učiteľoch a žiakoch.
Odborné učilište. Výchova a vzdelávanie detí z rómskych osád a postihnutých detí, rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho možnosti dané povahou a stupňom postihnutia.
Komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o zdravotne postihnuté deti, spojená materská, základná škola, ako aj stredné odborné učilište pre deti s telesným postihnutím.
Predmetom činnosti školy je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - deti a mládež s mentálnym postihnutím.
Poskytovanie vzdelávania pre telesne a mentálne postihnuté deti. Vzdelávanie detí trpiacich autizmom.
Špeciálna základná škola - poskytovanie vzdelania a výchovy problematickým deťom.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Komplexná starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti. Neinvestičný fond pre školu.
Špeciálna základná škola - organizovanie školských podujatí, pedagogický zbor, záujmové krúžky.
Základná škola s prvým a druhým stupňom vzdelania, navštevovanie kultúrnych predstavení, triedy pre deti s vývinovými poruchami učenia.
Špeciálna základná škola. História, organizačná štruktúra, učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Základná škola F.E. Scherrera - primárne vzdelanie. Triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a so zníženými intelektovými schopnosťami.
Základná škola s materskou škôlkou - informácie, špeciálne triedy pre žiakov 5. - 9. ročníka s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Poskytovanie vzdelania pre mentálne postihnuté deti so zameraním na predprofesijnú prípravu.
Výchova sociálne a mravne narušenej mládeže, u ktorej boli zistené závažné nedostatky v sociálnej prispôsobivosti a charakterovom vývine.