Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne gymnáziá - Prešovský kraj(18 záznamov)

Slovensko Štátne gymnáziá - Prešovský kraj
1 - 18 z celkom 18 výsledkov
Odporúčame vám
Všeobecné gymnaziálne vzdelanie - klasické štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, jazykové osemročné štúdium so zameraním na nemecký jazyk.
Štátne gymnázium Medzilaborce - rozvrhy, aktuálne suplovanie a informácie o škole, vedenie a história školy, študijné obory.
Štvorročné gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským a základná škola. Možnosť mimoškolských aktivít - olympiády, kultúrno-spoločenské akcie.
Spojená škola Juraja Henischa - gymnázium a stredná odborná škola polytechnická. Informácie o školách a štúdijných oboroch, predmetoch.
Gymnázium. Predmety výučby - slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, ruština, matematika, informatika, fyzika, dejepis, biológia, geografia.
Informácie o škole, žiacka knižka, školská pošta, projekty, predmetové komisie, podpora záujmovej činnosti žiakov.
Štvorročné a osemročné gymnázium - všeobecné vzdelávanie, príprava študentov na vysokoškolské štúdium.
Informácie o škole, študentoch a triedach, prospech v žiackej knižke, prijímacie skúšky, požiadavky na absolventov.
Aktuality, história, maturity, prijímacie skúšky, dokumenty, adresáre žiakov a učiteľov.
História a aktuality školy, profesori, študenti, projekty, e-časopis, príjmacie konanie, maturita, oznamy.
História, informácie o vyučovaní, mimoškolských aktivitách, študentoch, pedagógoch a školskom časopise.
História a súčasnosť školy, organizácia vyučovania, učitelia a triedy, úspechy študentov, informácie pre verejnosť.