Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Štátne gymnáziá(109 záznamov)

1 - 25 z celkom 109 výsledkov
Odporúčame vám
História školy, štúdium, študenti, projekty, aktivity, predmetové komisie, prijímacie pohovory.
Gymnázium - všeobecno-vzdelávacia činnosť. Vyučovanie všeobecných, humanitných predmetov, cudzích jazykov.
Študijné zamerania na 8 a 4 ročné štúdium, vzdelávacie kurzy na PC, zoznamy žiakov, učiteľov absolventov a zamestnancov.
Mnohí rodičia a starí rodičia našich súčasných žiakov sú našimi absolventmi. Sme typom rodinného gymnázia. Citlivý a individuálny prístup učiteľov ku žiakom prispieva k dobrým vzťahom a pozitívnej pracovnej atmosfére. Prírodovedné a humanitné vzdelanie dopĺňame od školského roka 2023/2024 aj cielenou podporou výučby v anglickom jazyku.
Stránka o škole, zamestnancoch, študentoch, prijímačkách, dni otvorených dverí a štúdium.
Informácie o škole, združení rodičov, rozvrhy hodín a časopis.
Oficiálna stránka školy - prehľad profesorov a študentov, informácie o prijímacích skúškach.
Gymnázium s maďarským vyučovacím jazykom - triedy s odborným zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a cudzie jazyky.
História školy, informácie o štúdijných odboroch. Zoznam študentov a vedenia, fotoarchív, projekty, študentská a rodičovská rada.
Oficiálne stránky gymnázia. Informácie o škole, prijímacích skúškach a vyučovacích predmetoch, diskusné fórum, školský poriadok.
Osemročné štátne gymnázium - zoznamy žiakov, učiteľov a tried. Oznamy, novinky, história školy a fotografie.
Štúdium na gymnáziu, absolventi školy, fotogaléria, aktivity, predmety.
Spojená škola - Gymnázium a SOŠ. Informácie o škole, história, predmety, učitelia, projekty, krúžky, študenti.
Informácie o škole, jazykové pobyty, študenti, učitelia, voliteľné predmety, krúžky.
Základné informácie o gymnáziu, o prijímacom konaní, o vyučovacom procese, rozvrhy, kontakty, aktuality.
Profil školy, novinky, informácie o zamestnancoch a študentoch, výsledky maturít a prijímacích skúšok, zastupovanie, predmety a fotogaléria.
Gymnázium. Informácie o škole, učiteľoch, prijímačkách, galéria, projekty, internetová žiacka knižka.
História, aktuality, výchovno - vzdelávacia činnosť, učebné plány, informácie o zamestnancoch, študentoch a absolventoch školy, krúžky.
Gymnázium - štvorročné alebo osemročné štúdium s vykonaním maturitnej skúšky.
Gymnázium s možnosťou štvorročného všeobecného a osemročného jazykového štúdia.