Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné základné školy(147 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
76 - 100 z celkom 147 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná základná škola s integrovaním cudzích jazykov do vyučovacieho procesu.
Informácie o škole a jednotlivých odboroch, aktuality, kontakty, archív. Hudobný, výtvarný a tanečný odbor.
Základné umelecké vzdelávanie v hudobnom a tanečnom odbore. Prípravné štúdium pre deti vo veku 4 - 6 rokov, pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy i pre dospelých.
Vyučovanie v tanečnom odbore - klasické a ľudové tance, spoločenské tance. Literárno-dramatický a výtvarný odbor.
Škola poskytuje prípravu v odbore tanca, hudby, výtvarnej výchovy, literárno - dramatickom odbore.
Hudobná škola - informácie o štúdium, rozvoji, predškolských oborov. Keyboard, gitara, akordeón, flauta, pop spev.
Súkromná škola s hudobným odborom. Individuálne a skupinové vyučovanie na hudobné nástroje a spev.
Hudobná umelecká škola. Zborový spev, koncertný zbor- soprány, alty, tenor a bas, sólový spev, hra na klavíri a hudobná teória.
Súkromná základná škola - základné vzdelanie, možnosť zapájania sa do projektov, súťaží, olympiád, účasť na výmenných pobytoch v zahraničí, športové aktivity.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, výtvarným a tanečným odborom.
Súkromná základná umelecká škola a súkromné centrum voľného času. Cieľom je poskytnúť mimoškolskú výchovu a vzdelávanie deťom bez rozdielu.
Predmety klavír, spev pre záujemcov o hudobný odbor. Pre deti, mládež aj dospelých.
Súkromná základná umelecká škola Múza - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Poradenstvo a odborné vedenie žiakov.
Poskytovanie Umelecké vzdelávanie v odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický odbor. Informácie o škole a o jej úspechoch.
Alternatívna základná škola s inovatívnymi pedagogickými prístupmi, podporou prirodzenej zvedavosti detí a nadštandardnou výukou.
Výchova a vzdelávanie detí a mládeže formou waldorfského pedagogického prístupu.
Vzdelávanie vychádzajúce z koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy - učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti.
Zabezpečenie základného vzdelania na súkromnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským.
Všeobecné základné vzdelávanie, výučba informatiky, záujmové činnosti v oblasti športu. Rozširujúce vyučovanie anglického jazyka.
Súkromná základná umelecká škola TALENT- UM - základné informácie, história školy, študijné odbory - hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor, vzdelávanie pre dospelých.
Súkromná základná škola - kvalifikovaní špeciálni pedagógovia s psychológmi, znížený počet žiakov v triedach, individuálny prístup. Činnosť detí v záujmových krúžkoch.
Vytváranie neohrozeného prostredie bez strachu a úzkosti, netradičné usporiadanie a vybavenie tried, písanie denníkov, autentické hodnotenie.