Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vedecké a výskumné inštitúcie - Bratislavský kraj(66 záznamov)

Slovensko Vedecké a výskumné inštitúcie - Bratislavský kraj
Bratislava (63)
Malacky (1)
Pezinok (2)
26 - 50 z celkom 66 výsledkov
Odporúčame vám
Výskum a vývoj, inžinierske služby, certifikačné činnosti, vzdelávanie, stroje a zariadenia, zváracie materiály, výroba polotovarov, renovácie a opravy, normalizácia, publikácie, časopis.
Biotechnológie, vývoj, príprava a výroba produktov pre molekulárnu diagnostiku a liečbu, aplikovaný výskum imunoterapie, imunodiagnostiky a molekulárnej diagnostiky.
Pracovisko pre výskum teórie a dejín divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia.
Expertízny a edukačný inštitút - nezisková organizácia. Využitie vedecko - výskumnej činnosti, expertízy a vývoj.
Vzdelávanie v oblasti meteorológie a poskytovanie meteorologických služieb.
Profesionálne konzultačné služby a vzdelávanie v oblasti analýzy a interpretácie správania, komunikácie a vierohodnosti prejavu.
Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Informácie o úrade - legislatíva, výročné správy, dokumenty, funkcie.
Inovácia súčasných a vytváranie moderných obranných, ochranných, bezpečnostných a záchranných systémov. Projektovanie, modernizácia dopravných motorových vozidiel, špeciálnej techniky. Kurzy.
Rozvoj vedeckého výskumu mládeže, šírenie vedeckých poznatkov o mládeži v záujme lepšieho porozumenia a riešenia problémov mládeže na Slovensku.
Základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a teóriu literatúry.
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV v súčasnosti rozvíja základný a aplikovaný ekonomický výskum s osobitným zreteľom na riešenie reálnych ekonomických problémov slovenskej ekonomiky.
Vedecko-dokumentárne pracovisko SAV. Zabezpečuje predarchívnu starostlivosť, preberá dokumentáciu na trvalú úschovu, spracúva, sprístupňuje a významných vedeckých pracovníkov SAV.
Riešenie problematiky zvyšovania kapacity a efektivity prenosu elektrickej energie pomocou využitia javu supravodivosti.
Akademická rankingová a ratingová agentúra - hodnotenie slovenských vysokých škôl, semináre, prieskumy a poradenstvo.
Výskum štruktúry a vlastností materiálov od makroúrovne až po úroveň atomárnu, transmisná elektrónová mikroskopia, rastrová elektrónová mikroskopia, svetelná mikroskopia, projekty a publikácie.
Výskum politického systému na Slovensku a dejiny politického myslenia s akcentom na jednotlivé osobnosti slovenskej politiky.
Štúdium, analýza a interpretácia poznatkov z oblasti taxonómie, chorológie, ekológie, etológie, fyziológie živočíchov, ekosozológie.
Multidisciplinárny výskum trhu práce a jeho inštitúcií, práce a organizácii, podnikania v spoločnosti, etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života.
Výskumná činnosť ústavu je zameraná na objasnenie mechanizmu účinku hormónov, detekciu faktorov ovplyvňujúcich odpoveď organizmu na stresové podnety.
Výskum anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov, expertízna činnosť.
Vedecko-výskumná činnosť a edičná činnosť. Základný výskum hudby a hudobnej kultúry na Slovensku a v regionálnych, národných, stredoeurópskych a európskych kontextoch.
Základný výskum javov a procesov svetovej literatúry, poskytovanie expertíz a poradenstva katedrám vysokých škôl, kultúrnym inštitúciám a štátnym orgánom zaoberajúcim sa problematikou kultúry.
Základný výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami.