Pridať alebo upraviť

Stredné odborné školy(6 firiem)

Katalóg         Stredné odborné školy
Logo nieje k dispozícii

Súkromná stredná odborná škola Dunajská Streda

Poskytovanie vzdelávania v učebných a študijných odboroch, nadstavbové, diaľkové a pomaturitné štúdium. Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch, organizovanie školských výletov, zapájanie sa do súťaží.

www.ozorak.sk | Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským

Komplexné výchovno - vzdelávacie zariadenie, príprava odborníkov pre stavebnú výrobu v rôznych učebných a študijných odboroch.

www.soustavds.sk | Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola

Súkromná stredná odborná škola - učebné a študijné odbory v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a služieb, nadstavbové štúdium.

www.skolads.sk | Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Dunajská Streda

Stredná odborná škola. Štúdium v učebných a študijných odboroch s vyučovacím jazykom slovenských i maďarským - elektrotechnik, obrábač kovov, strojárska výroba, mechanik počítačových sietí.

www.soukracands.edu.sk | Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola

Škola s vyučovacím jazykom maďarským. Študijné odbory - agropodnikanie, potravinárstvo, manažment regionálneho cestovného ruchu, služby v cestovnom ruchu, hotelová akadémia.

www.dunagro.sk | Nám. Sv.Štefana 1533, Dunajská Streda, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Stredná zdravotnícka škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda

Stredoškolská príprava žiakov na výkon zdravotníckych povolaní v odbore zdravotnícky asistent a sanitár.

www.szsds.sk | Športová 349/34, Dunajská Streda, SR | Kontakty