Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Cirkevné základné školy - Prešovský kraj(17 záznamov)

Slovensko Cirkevné základné školy - Prešovský kraj
Bardejov (2)
Levoča (1)
Poprad (2)
Prešov (4)
Sabinov (2)
Snina (2)
Svidník (1)
1 - 17 z celkom 17 výsledkov
Odporúčame vám
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Vzdelávanie a výchova v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Základné vzdelanie, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Cirkevná základná umelecká škola - hudobný, tanečný a výtvarný odbor, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov.
Vyučovanie výchovno - vzdelávacích predmetov, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery.
Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky, základné vzdelanie, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Primárne vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a ich príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Základná škola cirkevná s vyučovaním v slovenskom jazyku - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Cirkevná základná škola spojená s kresťanskou výchovou. Duchovné, športové, kultúrne aktivity.
Výchovno - vzdelávacia činnosť, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a náboženstva. Príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Cirkevná základná škola - výchova a vzdelávanie v súlade so zásadami a princípmi katolíckej výchovy, záujmové krúžky, školský klub a jedáleň.