Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Detské a mládežnícke združenia - Košice(25 záznamov)

Slovensko Košický kraj Detské a mládežnícke združenia - Košice
1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a aktívneho oddychu detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka.
Občianske združenie, aktivity z oblasti vedy a techniky - festivaly, školenia, medzinárodné výmeny, tábory, ankety.
Organizácia korešpondenčných seminárov, matematických súťaží, táborov, sústredení a ďalších aktivít.
Združenie zamerané na podporu vzdelávania, mimoškolských aktivít a ochranu životného prostredia. Podpora vzdelávania detí s mentálnymi a fyzickými poruchami. Organizovanie táborov pre deti a mládež.
Slúženie bohoslužieb, organizovanie pravidelných misijných ciest do misijných zborov v mestách na Slovensku. Výchovno-vzdelávacia činnosť pre mládež, vydávanie časopisu Hlas viery, kníh, brožúr.
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti. Šachové turnaje, sústredenia, výlety, pobyty na Šírave.
Vypĺňanie voľného času detí a mládeže, organizovanie záujmových aktivít, podujatí, súťaží a turnajov.
Súkromné centrum voľného času. Výchovno-vzdelávacia, záujmovo-rekreačná činnosť, organizovanie olympiád, rozvoj špecializovaných činností a programov.
Detská organizácia FRIGO, príprava a realizácia aktivít pre deti a mládež mimo vyučovania a cez prázdniny, formovanie detí a mládeže počas vyučovania.
Organizácia letných táborov, letných stretnutí, nedeľnej školy v Bratislave.
Tanečné štúdio, výučba základných tanečných techník, tanečné vystúpenia a súťaže.
Klub zameraný na zdravý telesný a duševný rozvoj detí, materstvo, rodičovstvo. Organizovanie kurzov plávania a cvičenia pre rodičov s deťmi do 6 rokov.
Centrum voľného času - výchovno-vzdelávacia a záujmová činnosť detí a mládeže.
Činnosť detského skautského zboru v Košiciach. Fotky a história, informácie, výlety.
Dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združenie detí a mládeže od 6 do 30 rokov. Stretnutia, záujmové krúžky, športové, kultúrne a spoločenské podujatia, turnaje, výlety.
Aktivity zamerané na pomoc pri využívaní voľného času, vedenie mládeže k nekonzumnému spôsobu života, osvojovanie a upevňovanie zručností potrebných pri práci s mládežou.
Súkromné centrum voľného času Valaliky. Informácie o centre voľného času - krúžky, kluby, tvorivé dielne, život v centre, fotoalbum, pripravované akcie.
Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže. Školské zariadenie, podporovanie mimoškolských aktivít, záujmové kluby a krúžky pre deti a mládež, organizovanie akcií.
Podpora všestrannej a komplexnej výchovy detí a mládeže formou táborov, prednášok a dobrovoľných aktivít.
Nezávislá organizácia pre podporu a rozvoj zdravého životného štýlu pre deti.
Výchovná činnosť pre deti a mládež. Letné prázdniny, tábory, aktivity.
Združenie priaznivcov westernového štýlu, country hudby a country tancov. Organizovanie záujmových krúžkov, podujatí a stretnutí.