Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Detské a mládežnícke združenia - Košický kraj(41 záznamov)

Slovensko Detské a mládežnícke združenia - Košický kraj
1 - 25 z celkom 41 výsledkov
Odporúčame vám
Aktívne využitie voľného času v popoludňajších hodinách, vzdelávanie, krúžky a eventy.
Spoločenstvo združujúce mládež, výchova mládeže v kresťanskom duchu. Pozornosť na mladých zo sociálne slabšieho, znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a aktívneho oddychu detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka.
Dobrovoľnícka mládežnícka organizácia - organizácia športových, kultúrnych, vzdelávacích, medzinárodných aktivít pre deti a mládež.
Občianske združenie, aktivity z oblasti vedy a techniky - festivaly, školenia, medzinárodné výmeny, tábory, ankety.
Organizácia korešpondenčných seminárov, matematických súťaží, táborov, sústredení a ďalších aktivít.
Združenie zamerané na podporu vzdelávania, mimoškolských aktivít a ochranu životného prostredia. Podpora vzdelávania detí s mentálnymi a fyzickými poruchami. Organizovanie táborov pre deti a mládež.
Slúženie bohoslužieb, organizovanie pravidelných misijných ciest do misijných zborov v mestách na Slovensku. Výchovno-vzdelávacia činnosť pre mládež, vydávanie časopisu Hlas viery, kníh, brožúr.
Centrum voľného času - výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť pre deti a mládež. Ponuka krúžkov, aktivít a podujatí.
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti. Šachové turnaje, sústredenia, výlety, pobyty na Šírave.
Vypĺňanie voľného času detí a mládeže, organizovanie záujmových aktivít, podujatí, súťaží a turnajov.
Súkromné centrum voľného času. Výchovno-vzdelávacia, záujmovo-rekreačná činnosť, organizovanie olympiád, rozvoj špecializovaných činností a programov.
Detská organizácia FRIGO, príprava a realizácia aktivít pre deti a mládež mimo vyučovania a cez prázdniny, formovanie detí a mládeže počas vyučovania.
Centrum voľného času. Výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Záujmové krúžky, prázdninové podujatia, zóny voľného času.
Organizácia letných táborov, letných stretnutí, nedeľnej školy v Bratislave.
Tanečné štúdio, výučba základných tanečných techník, tanečné vystúpenia a súťaže.
Formácia mladého človeka na kresťanskú osobnosť, vydávanie kníh a časopisov, organizovanie kurzov a školení pre vedúcich spoločenstiev.
Klub zameraný na zdravý telesný a duševný rozvoj detí, materstvo, rodičovstvo. Organizovanie kurzov plávania a cvičenia pre rodičov s deťmi do 6 rokov.
Centrum voľného času - výchovno-vzdelávacia a záujmová činnosť detí a mládeže.
Organizovanie skautských akcií, fotogaléria, fórum, ankety, novinky, informácie.
Výchovno-vzdelávacia činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase počas celého kalendárneho roka.
Dobrovoľné združenie mládeže, pripravovanie akcií pre mladých v rámci kraja a okresov vzdelávanie pre mladých, financovanie aktivít.
Rekreačno-oddychová, relaxačná, výchovná, sebarealizačná a preventívna činnosť, záujmové krúžky pre deti a mládež.
Výchovno - vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Záujmové krúžky, prázdninové podujatia, zóny voľného času.