Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne organizácie a nadácie - Bratislavský kraj(50 záznamov)

Slovensko Humanitárne organizácie a nadácie - Bratislavský kraj
Bratislava (47)
Pezinok (1)
Senec (2)
1 - 25 z celkom 50 výsledkov
Odporúčame vám
Preventívne, diagnostické, aktivačné, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a ľudí trpiacich alzheimerovou chorobou.
Nadácia pre verejnoprospešné služby v oblasti zdravotnej prevencie, podporu súťaží a kultúrnych podujatí na získanie peňažných a nepeňažných prostriedkov určených na prevenciu zdravia.
Nadácia televízie Markíza - dobročinné aktivity, pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným ochorením, podpora vzdelávania a rozvoj talentov detí a mládeže.
Nadácia REVIA ako verejnoprospešná organizácia 21 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné a k vzájomnej pomoci.
Príspevková organizácia - vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
Humanitná nadácia - organizovanie školení, seminárov a konferencií v zmysle budovania a posilňovania demokracie v duchu kresťanských a morálnych hodnôt.
Občianske združenie - pomoc v sociálnej oblasti, zmierňovanie následkov prírodných katastrof. Aktivity smerujú do slovenských detských domovov a sociálnych ústavov - životné podmienky obyvateľov.
Programy a granty - organizovanie stretnutí s osobnosťami, podpora študentov, rómskej komunity, zvyšovanie kvality vzdelania.
Nezisková organizácia - univerzálny online systém darcovstva na Slovensku, propagácia dobročinnosti a darcovstva.
Podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky, ochrana zdravia, vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Poskytovanie starostlivosti deťom s ortopedickými, neurologickými a traumatologickými diagnózami, pomoc zdravotne postihnutým deťom a mládeži.
Darcovstvo krvi, kurzy prvej pomoci, rekvalifikácia, sociálna pomoc. Krízový manažment.
Zlepšenie prostredia detských domovov, vybudovanie ihrísk, posilňovní, zapojenie športových aktivít do voľného času detí v ústavnej výchove, podpora vzdelávania detí.
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj a podpora vzdelania a telovýchovy, humanitárna pomoc jednotlivcom alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života.
Pomoc onkologickým pacientom pri chirurgických operáciách a zákrokoch.
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky. Preventívne opatrenia v boji proti dopingu, dopingové kontroly, povoľovanie použitia dopingových látok na liečebné účely športovcov a iné.
Asistencia pri dobrovoľných návratoch, prevencia a boj proti obchodovaniu s ľuďmi.Organizácia informačných kampaní. Podpora legálnej pracovnej migrácie.
Nadácia na podporu realizácie tvorivých plánov vizuálnych umelcov.
Podpora ľudského rozvoja a pomoc pri riešení problémov spoločnosti, potrebný postup, know-how, realizácia konkrétnych projektov. Vzdelávacie kurzy a doučovanie.
Nadácia - liečebné, školské, kultúrne a sociálne podporovanie chorých detí a detí postihnutých nádorovým ochorením.
Organizácia ľudí, ktorí tvorenia nové nemateriálne hodnoty a pomoc ľuďom s handicapmi pri návrate do plnohodnotného života.
Rozvoj a budovanie domovov sociálnych služieb pre osoby s ťažkým postihnutím. Pomoc pre týrané ženy a deti. Chránené dielne.
Ženy a dievčatá v informatike, projekt FIIT STU v Bratislave, školy, štúdijné smery, ženy v školstve a v IT práci.
Podpora detí a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín, rozvoj telovýchovy a vzdelávania.