Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie(320 záznamov)

51 - 75 z celkom 320 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Organizovanie polmaratónu - cestný beh v lesnom prostredí bratislavského lesoparku.
Poskytovanie pomoci a podpory pri riešení sociálnych, zdravotných, právnych problémov spôsobených užívaním drog.
Organizovanie - športové kurzy a podporné športové aktivity, prednášky v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu, kultúrno - edukačných infocesty a pobytov, vzdelávacie aktivity a projekty.
Neziskové, záujmové združenie - štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného. Skúmanie stavu a vývoja kriminality.
Tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
Materská škola - stravovanie, krúžky, poplatky. Výchovno - vzdelávací proces, materiálne vybavenie materskej školy.
Domov sociálnych služieb - poskytovanie celodennej opatrovateľskej starostlivosti.
Pomoc užívateľom hudby pre nekalým jednaním kolektívnych správcov OSA, INTERGRAM, OAZA, SOZA, SLOVGRAM a ich kontrolórov Collective intelligence.
Mimovládna nezisková organizácia - zážitkové vzdelávanie v outdoorovom prostredí. Rozvíjanie mäkkých a sociálnych zručností.
Nezisková organizácia - ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt, digitalizácia kultúrneho a historického dedičstva, poskytovanie informácií.
Program pre zmysluplné trávenie voľného času detí a rodičov.
Ochrana práv cudzincov, ktorí sa zdržiavajú a žijú na území SR. Aktivity sústredené najmä na cudzincov, ktorí potrebujú ochranu vo forme azylu. Právne poradenstvo.
Nezisková organizácia, ktorá združuje a prerozdeľuje peňažné prostriedky určené na verejnoprospešné účely. Poslaním je realizovať filantropické aktivity a pomáhať riešiť problémy oblastí na Slovensku.
Nezisková organizácia - ochrana a starostlivosť o zvieratá, útulok, kurzy jazdenia.
Nezisková organizácia podporujúca a pomáhajúca ľuďom s mentálnym postihnutím. Sociálne poradenstvo. Domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania.
Duchovné a kultúrne hodnoty v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Organizovanie vzdelávacích podujatí. Životné prostredie, zdravie obyvateľstva, revitalizácia verejných plôch a objektov.
Nezisková organizácia - mimoškolská výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti a mládež. Cyklistické podujatia, rekreačné, prázdninové a oddychové aktivity. Športové, vedomostné a talentové súťaže.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Poskytovanie starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Penzión pre dôchodcov poskytujúci sociálne a zdravotné služby formou krátkodobých aj dlhodobých pobytov.
Nezisková organizácia zameraná na sociálnu pomoc starším - prepravná a opatrovateľská služba, dovoz obedov do domácnosti, sociálny taxík, zdravotná doprava.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Inštitút celoživotného vzdelávania - didaktika, psychológia a pedagogika, kvalita školy, vysokoškolská pedagogika, doplňujúce pedagogické štúdium.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.