Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia - Košický kraj(249 záznamov)

Slovensko Občianske združenia - Košický kraj
1 - 25 z celkom 249 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti.
Odborná zdravotná a ošetrovateľská nepretržitá starostlivosť, prítomnosť lekára v objekte, rehabilitačná starostlivosť, doprava.
Podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a v poskytovaní pomoci im a ich rodinám.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Pripojenie do lokálnej siete a internetu - káblové alebo wifi pripojenie, webhosting, kamerový systém.
Občianske združenie pre deti a mládež, ktorého cieľom je umožniť športové vyžitie všetkým deťom, ktoré o to prejavia záujem. Tréningy hokejbalu, tenisu a plávania.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Záujmové združenie - basketbalový klub, tréningy, súťaže.
Súkromný azyl pre spoločenské a hospodárske zvieratká.
Občianske združenie - športový karate klub, účasť na súťažiach, tréningy, zápasy.
Občianske združenie. Prevádzkovanie výstavného areálu s miniatúrami slovenských kultúrnych pamiatok.
Voľnočasové aktivity pre mládež do 26 rokov. Turistický, detský klub.
Podpora dôstojného života ľudí s duševnými poruchami, možností ich sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovanie chýbajúcich komunitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb.
Dobrovoľné občianske združenie občanov Slovenska zdržujúci menovcov s menom Bystrík.
Občianske združenie - hľadanie nového domova pre opustené zvieratá - psov, mačky, rady ako postupovať pri náleze opustených zvierat.
Starosť o zvieratá, chod útulku, zásobovanie, zháňanie stavebného materiálu, zabezpečovanie poradenskej činnosti a údržba útulku.
Divadlo - príprava a realizácia detských divadelných predstavení.
Občianske združenie usilujúce sa o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Plavecký klub. Kurzy plávania, organizovanie letných táborov a poskytovanie súkromných hodín.
Sociálne služby, poradenstvo, preprava občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Informácie o výjazdoch klubu, akcie, diskusné fórum, fotogaléria.
Výchovno - vzdelávacie občianske združenie. Vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa, zaopatrenie a dohľad, odborný zdravotný a hygienický dozor, celodenná strava.
Dobrovoľné občianske združenie priaznivcov vojenskej histórie.
Občianske združenie Hnutie Bdelosť pre hľadanie kresťanstva v Duchu a pravde, vydávanie a predaj časopisu Listy Bdelosť.