Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia - Prešovský kraj(183 záznamov)

Slovensko Občianske združenia - Prešovský kraj
Bardejov (10)
Humenné (8)
Kežmarok (7)
Levoča (10)
Poprad (37)
Prešov (77)
Sabinov (4)
Snina (4)
Stropkov (4)
Svidník (6)
1 - 25 z celkom 183 výsledkov
Odporúčame vám
Únia zoskupujúca kluby trénujúce Taekwon-do.Tréningy, sústredenia, súťaže.
Výuka jazdenia na koni, turistika na koni, vychádzky kočom, ustajnenie koní, streľba z olympijského luku, historickej kuše, výuka lukostreľby, predaj konského hnojiva, zemné práce, prenájom prívesov.
Všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí, poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti, podpora vzdelávania, rehabilitácie, vzdelávania pedagógov, založenie denného stacionára.
Výuka karate pre detí a mládež, organizovanie súťaži a turnajov.
Občianske združenie s cieľom podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, osvetu, dobrovoľníctvo, tvorivosť a informačnú gramotnosť občanov realizáciou kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
Podpora rozvoja aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä skupín občanov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnených pri vstupe na trh práce.
Občianske združenie - tanečný súbor detí od 6 do 15 rokov, tanečná, spevácka a hudobná činnosť.
Tanečný súbor BODIES - dlhoročný súbor moderného a scénického tanca. V súbore sa tancu venujú deti a mládež od 4 -25 rokov.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove,
Občianske združenie - vzdelávanie, informovanie o kultúre komunít nepočujúcich.
Organizovanie vlastných projektových aktivít zameraných na tvorivú činnosť, podporu a vznik umeleckej tvorby, prezentáciu domácich, zahraničných umelcov formou výstav, festivalov, tvorivých ateliérov.
Občianske združenie. Poskytovanie sociálnej starostlivosti formou denného stacionára ľuďom s psychickým ochorením a ťažkým zdravotným postihnutím.
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Združovanie do záujmových útvarov - hudobný, tanečný, divadelný, výtvarný a umelecký, mediálny a športový pre deti a mládež prostredníctvom umenia so zachovávaním kultúrnych hodnôt.
Občianske združenie - hudobný súbor (cimbalovka, cimbalová hudba, ľudová hudba, ľudovka, kapela, živá hudba, folklórna hudba), vystupovanie na verejných aj súkromných podujatiach.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná poradenská a preventívna starostlivosť deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvoj nadania.
Občianske združenie - prevádzka jazdeckého klubu, voltíženie, drezúrne a paradrezúrne jazdenie, hipoterapia.
Domov sociálnych služieb pre deti s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výchova, poradenstvo, záujmová, kultúrna a rehabilitačná činnosť.
Občianske združenie - výchova mladých gymnastiek. Tréningy, výsledky, organizovanie podujatí.
Hudobno - dobrodružná skupina Mloci. Humorné a satirické texty so sprievodným slovom v šarišskom nárečí a netypickými kostýmami.
Občianske združenie. Dobrovoľná pomoc ľuďom v núdzi.
Občianske združenie - tlmočenie v posunkovom jazyku zo sluchovo postihnutým človekom, tlmočenie v posunkovanej slovenčine a v taktilnej forme posunkového jazyka.
Občianske združenie SVETLANA vzniklo za účelom finančnej aj nefinančnej pomoci rodine pani Svetlany s piatimi deťmi, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.
Občianske združenie, ktoré sa venuje rozvoju Rusínskej kultúry.