Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Špeciálne základné školy(153 záznamov)

76 - 100 z celkom 153 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, špeciálna pedagogická poradňa, odborné učilište pre mentálne postihnutých žiakov.
Špeciálna základná škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, hyperaktivitou, špecifickými poruchami správania a učenia, LMD, autistické deti.
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Špeciálno-pedagogické poradenstvo.
Základná škola - špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným postihom a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Školský klub, jedáleň, telocvične, plaváreň, ihrisko a tenisové kurty.
Škola pre deti s mentálnym postihnutím, základné vzdelávanie v ročníkoch 1. - 9. pre žiakov od 6 do 15 rokov.
Spojená škola - odborné učilište, praktická škola, špeciálna základná škola. Zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím pre budúce povolanie.
Špeciálna súkromná základná škola pre žiakov so znevýhodnením. Zoznamy žiakov, krúžky, triedy a učitelia.
Internátna základná škola pre žiakov s rôznym stupňom narušenia komunikačnej schopnosti. Školská jedáleň.
Špeciálna základná škola. História, organizačná štruktúra, učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Špeciálna základná škola s materskou školou zameraná na výchovu a vzdelávanie detí postihnutých autizmom.
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie pre mentálne i kombinovane postihnuté deti.
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Vzdelanie pre deti s mentálnym postihnutím, prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím.
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím na I. a II.stupni špeciálnej základnej školy.
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami - vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Záujmové krúžky.
Špeciálna základná škola a odborné učilište - učitelia, triedy, žiaci, krúžky, fotogaléria.
Základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a špeciálnymi triedami pre vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie žiakov. Podpora pre rôzne aktivity, didaktická aj audiovizuálna technika.
Trieda s deťmi so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia pod vedením špeciálnej pedagogičky. Športové triedy so zameraním na futbal.
Spojená škola - činnosť špeciálne základnej, materskej a praktickej školy. Špeciálne vzdelávanie, špeciálno-pedagogické poradenstvo, voľnočasové aktivity.