Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Špeciálne základné školy(153 záznamov)

101 - 125 z celkom 153 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova detí s mentálnym a fyzickým postihnutím. Informácie o špeciálnej základnej a materskej internátnej škole.
Poskytovanie výchovy a vzdelávania žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom, ktorí sú postihnutí autizmom.
Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.
Špeciálna základná škola - žiaci a žiačky s ľahkým, stredným a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.
Špeciálna základná škola. Škola vzdeláva žiakov s špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, pre ktoré sa nemôžu s úspechom vzdelávať v základnej škole ani v iných špeciálnych základných školách.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova a vzdelávanie detí, rozvoj emocionality, sociability, pomoc špeciálneho pedagóga pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Špeciálna základná škola. História, vedenie školy, fotogaléria, poradenstvo, krúžky, aktivity.
Vzdelávanie, praktická škola a následná integrácia žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
Výučba žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom. Zážitkové učenie, aktivita a sloboda žiaka, výchova mimo vyučovania v prostredí školského klubu.
Vzdelávanie pre deti a mládež s telesným alebo mentálnym postihnutím. Ubytovanie na internátoch, školská jedáleň, záujmové krúžky.
Špeciálna základná škola internátna, ZŠ pri Nemocnici, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub, Materská škola a Školská jedáleň pre deti s mentálnym postihnutím.
Spojená škola. Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
Spojená škola so špeciálnou základnou školou. Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím.
Výchova a vzdelávanie pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Poskytovanie vzdelávania pre telesne a mentálne postihnuté deti. Vzdelávanie detí trpiacich autizmom.
Internátna škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie pre deti so zvláštnymi potrebami, s mentálnym postihnutím.
Špeciálna základná škola. Vzdelávanie žiakov s postihnutím, špeciálna výučba a rozvoj dieťaťa.
Poskytovanie základného vzdelania - práca s počítačom, výuka cudzích jazykov, školský špeciálny pedagóg, práca s integrovanými deťmi, špeciálne triedy.
Štátna škola s vyučovacím jazykom slovenským. Výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov.
Výchova žiakov s mentálnym postihnutím. Prípravný ročník pre zlepšenie pripravenosti detí zo sociálne zvýhodneného prostredia pre vstup do školy. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Poskytovanie vzdelávania a starostlivosti pre mentálne postihnuté deti. Špeciálna pedagogická poradňa.