Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Špeciálne základné školy(155 záznamov)

101 - 125 z celkom 155 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola F.E. Scherrera - primárne vzdelanie. Triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a so zníženými intelektovými schopnosťami.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity, technická výchova, divadelné a výtvarné súťaže. Organizácia školy, fotogaléria, rada školy. Prevádzka školskej jedálne.
Špeciálna základná škola, pedagogická poradňa, výchova, vzdelávanie, špeciálno-pedagogické aktivity.
Súkromná spojená škola pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím. Informácie o škole, história, zoznamy žiakov.
Špeciálna základná škola internátna, ZŠ pri Nemocnici, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub, Materská škola a Školská jedáleň pre deti s mentálnym postihnutím.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Spojená škola. Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
Spojená škola so špeciálnou základnou školou. Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím.
Výchova a vzdelávanie pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Predmetom činnosti školy je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - deti a mládež s mentálnym postihnutím.
Poskytovanie vzdelávania pre telesne a mentálne postihnuté deti. Vzdelávanie detí trpiacich autizmom.
Internátna škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie pre deti so zvláštnymi potrebami, s mentálnym postihnutím.
Špeciálna základná škola. Vzdelávanie žiakov s postihnutím, špeciálna výučba a rozvoj dieťaťa.
Poskytovanie základného vzdelania - práca s počítačom, výuka cudzích jazykov, školský špeciálny pedagóg, práca s integrovanými deťmi, špeciálne triedy.
Štátna škola s vyučovacím jazykom slovenským. Výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov.
Vzdelávanie žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia z mesta Sobrance.
Výchova žiakov s mentálnym postihnutím. Prípravný ročník pre zlepšenie pripravenosti detí zo sociálne zvýhodneného prostredia pre vstup do školy. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Poskytovanie vzdelávania a starostlivosti pre mentálne postihnuté deti. Špeciálna pedagogická poradňa.
Základná škola, výchova, vzdelávanie a špeciálne poradenstvo pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Špeciálna základná škola, logopedická starostlivosť, psychologické poradenstvo. Poskytovanie adekvátneho základného vzdelania žiakom s mentálnym postihnutím.
Vzdelávanie a výchova žiakov s telesným a mentálnym postihnutím, rozvíjanie športových a umeleckých vlastností detí.
Základná škola pôsobiaca popri Detskej psychiatrickej liečebni zameraná na mentálne postihnuté deti, deti s poruchami správania, s duševnou zaostalosťou rôzneho stupňa, s toxikomániou.