Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Špeciálne základné školy(153 záznamov)

126 - 150 z celkom 153 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola, výchova, vzdelávanie a špeciálne poradenstvo pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Špeciálna základná škola, logopedická starostlivosť, psychologické poradenstvo. Poskytovanie adekvátneho základného vzdelania žiakom s mentálnym postihnutím.
Vzdelávanie a výchova žiakov s telesným a mentálnym postihnutím, rozvíjanie športových a umeleckých vlastností detí.
Základná škola pôsobiaca popri Detskej psychiatrickej liečebni zameraná na mentálne postihnuté deti, deti s poruchami správania, s duševnou zaostalosťou rôzneho stupňa, s toxikomániou.
Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Informácie o škole, novinky, krúžky, triedy, predmety.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, školské a mimoškolské aktivity, rozvoj grafomotorických a komunikačných schopností.
Pedagogické poradenstvo, výučba cudzích jazykov, práca s počítačmi, špeciálne triedy pre žiakov s diagnostikovanými vývinovými poruchami učenia.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávanie sluchovo postihnutých detí, ponuka služieb psychológa.
Spojená škola v Ružomberku. Výchova a vzdelávanie žiakov mentálneho a kombinovaného postihnutia, žiakov chorých a zdravotne oslabených, umiestnených v zdravotníckych zariadeniach.
Základný variant vyučovania na 1. stupni. Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov na 2. stupni. Vyučovanie v surdopedických triedach pre sluchovo postihnutých.
Špeciálna základná škola. Vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, vzdelávanie žiakov s autizmom.
Špeciálna základná škola, psychologické poradenstvo, aktivity školy.
Škola zo zameraním na poruchy reči, osobnosti, učenia sa, správania, sociálnych vzťahov.
Poskytovanie základného vzdelania pre mentálne postihnutých žiakov, výchovná činnosť a špeciálne pedagogické činnosti.
Individuálny prístup učiteľa k žiakovi, integrácia zrakovo postihnutých detí, spolupráca so školským psychológom a špeciálnymi pedagógmi.
Výchova a vzdelávanie žiakov s telesným a mentálnym postihnutím. Špeciálno-pedagogická poradňa.
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Špeciálna základná škola. Všestranný rozvoj žiakov, vyučovanie v maďarskom jazyku. Poradenstvo pre deti, rodičov a pedagogických zamestnancov.