Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vedecké a výskumné inštitúcie(108 záznamov)

26 - 50 z celkom 108 výsledkov
Odporúčame vám
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav - výroba a výskum zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a pohonných systémov, jednoúčelových strojov pre rôzne odvetvia. Skúšobníctvo, certifikácia.
Výskum a vývoj zbraňových systémov, munície, veliteľských a riadiacich systémov, elektronických systémov, špeciálnych nadstavieb a platforiem pre kolesové, pásové vozidlá, školenia v oblasti výbušnín.
Vyhľadávanie a prieskum lokalít pre umiestnenie skládok TKO a priemyselného odpadu. Prieskum pre líniové stavby - diaľnice, kanalizácie. Vyhľadávanie ložísk nerastov rudných a nerudných surovín.
Projekt manažment, nedeštruktívne skúšanie konštrukcií, statické a dynamické výpočty, tepelno-technické výpočty, inžiniering v stavebníctve, meranie, analýzy, rozbory, audit.
Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti, archivačná, vydavateľská a vzdelávacia činnosť.
Analýza a prieskum trhu, mapovanie konkurenčných aplikácií, analýza správania a potrieb zákazníkov. Školenia, kurzy dizajnu.
Laboratórne rozbory a analýzy poľnohospodárskej produkcie. Výskum a vývoj so zameraním na prírodné a technické vedy.
Odborné konzultácie, poradenstvo a manažment v oblasti archeologického výskumu, realizácia predstihového záchranného archeologického výskumu.
Služby v oblasti výskumu a akreditovaného skúšobníctva - skúšky chemickej, materiálovej, únavovej, seizmickej odolnosti a otrasuvzdornosti, hluku, vibrácie, metalurgie, žiarové nástreky. Poradenstvo.
Podpora vývoja produktov, personálnych služieb, výskum, vývoj a výroba meteosenzorov.
Súkromná archeologická spoločnosť - vyhľadávanie, identifikácia, vyhodnotenie, dokumentácia a záchrana archeologických nálezov a nálezísk.
Zabezpečovanie kvality, bezpečnosti a konkurencieschopnosti potravín a nepotravinárskych výrobkom. Výskum.
Slovenská vinárska akadémia - základný, nadstavbový seminár, diplomová práca.
Vedecká odborná spoločnosť podporujúca informatizáciu, automatizáciu a kybernetizáciu procesov v priemysle a v službách.
Spoločnosť združuje takmer 200 zástupcov subjektov podieľajúcich sa na metrologických a s metrológiou súvisiacich činnostiach.
Výskumno - vývojové centrum digitálnej biomedicíny. Výskum závažných ochorení a komplikácií.
Kvalita, metrológia, skúšobníctvo, technická normalizácia. Koordinácia a metodická činnosť. Tvorba štátnej politiky, koncepcií a programu rozvoja Národného programu kvality Slovenskej republiky
Združenie odborníkov. Skúmanie procesov prebiehajúcich vo vodnom prostredí.
Priemyselný a technologický park, podpora výroby produktov v software, elektroniky, biotechnológií.
Výskum ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav.
Výskum a vývoj, inžinierske služby, certifikačné činnosti, vzdelávanie, stroje a zariadenia, zváracie materiály, výroba polotovarov, renovácie a opravy, normalizácia, publikácie, časopis.
Archeologické výskumy, odborné poradenstvo a manažment vo vykonávaní archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností. Odborné prednášky z archeológie, etnológie.