Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vedecké a výskumné inštitúcie(108 záznamov)

51 - 75 z celkom 108 výsledkov
Odporúčame vám
Biotechnológie, vývoj, príprava a výroba produktov pre molekulárnu diagnostiku a liečbu, aplikovaný výskum imunoterapie, imunodiagnostiky a molekulárnej diagnostiky.
Pracovisko pre výskum teórie a dejín divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia.
Expertízny a edukačný inštitút - nezisková organizácia. Využitie vedecko - výskumnej činnosti, expertízy a vývoj.
Vzdelávanie v oblasti meteorológie a poskytovanie meteorologických služieb.
Profesionálne konzultačné služby a vzdelávanie v oblasti analýzy a interpretácie správania, komunikácie a vierohodnosti prejavu.
Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Informácie o úrade - legislatíva, výročné správy, dokumenty, funkcie.
Inovácia súčasných a vytváranie moderných obranných, ochranných, bezpečnostných a záchranných systémov. Projektovanie, modernizácia dopravných motorových vozidiel, špeciálnej techniky. Kurzy.
Rozvoj vedeckého výskumu mládeže, šírenie vedeckých poznatkov o mládeži v záujme lepšieho porozumenia a riešenia problémov mládeže na Slovensku.
Archeologický výskum zameraný na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
Výskumné a pedagogické pracovisko. Výskum formálnych modelov výpočtov a výpočtovej zložitosti, teória programovania, výpočtová logika, znalostné, hypermédiové a informačné systémy, multiagen.
Oblasť základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie a minerálnych biotechnológií.
Oficiálne stránky Ústavu ekológie lesa SAV. Profil, projekty, aktivity a publikácie.
Podnecovanie a rozvíjanie vedeckej, výskumnej a vedecko-popularizačnej činnosti v odbore archeológia, ochrana archeologických nálezov a nálezísk.
Základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a teóriu literatúry.
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV v súčasnosti rozvíja základný a aplikovaný ekonomický výskum s osobitným zreteľom na riešenie reálnych ekonomických problémov slovenskej ekonomiky.
Vedecko-dokumentárne pracovisko SAV. Zabezpečuje predarchívnu starostlivosť, preberá dokumentáciu na trvalú úschovu, spracúva, sprístupňuje a významných vedeckých pracovníkov SAV.
Starostlivosť o sústavný rozvoj a realizáciu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti jej pôsobnosti.
Riešenie problematiky zvyšovania kapacity a efektivity prenosu elektrickej energie pomocou využitia javu supravodivosti.
Akademická rankingová a ratingová agentúra - hodnotenie slovenských vysokých škôl, semináre, prieskumy a poradenstvo.
Výskum štruktúry a vlastností materiálov od makroúrovne až po úroveň atomárnu, transmisná elektrónová mikroskopia, rastrová elektrónová mikroskopia, svetelná mikroskopia, projekty a publikácie.
Výskum politického systému na Slovensku a dejiny politického myslenia s akcentom na jednotlivé osobnosti slovenskej politiky.
Štúdium, analýza a interpretácia poznatkov z oblasti taxonómie, chorológie, ekológie, etológie, fyziológie živočíchov, ekosozológie.
Multidisciplinárny výskum trhu práce a jeho inštitúcií, práce a organizácii, podnikania v spoločnosti, etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života.
Základný výskum fyziológie hospodárskych zvierat, projekty, publikácie.