Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s materskou školou(472 záznamov)

101 - 125 z celkom 472 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou - základné školstvo, vedenie žiakov k zodpovednosti, výučba základných predmetov, rozvíjanie schopností žiakov, humanistický prístup.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom. Poskytovanie základného vzdelania a predškolského vzdelania, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, športové, pohybové, tvorivé hry.
Základná škola spojená s materskou školou - možnosť rozvíjania vzdelanostnej úrovne detí už od predškolského veku.
Vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity.
Príprava na základné vzdelanie žiakov, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, voľnočasové aktivity.
Vzdelávacie zahraničné programy, školský klub detí, vyučovanie cudzieho jazyka od materskej školy, mimoškolské aktivity, poradenstvo pre rodičov. Vydávanie školského časopisu Tornádo.
Štátna základná a materská škola, vyučovanie v maďarskom jazyku, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, dôraz na zdravý vývin detí, školské aktivity, záujmové kluby.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.
Základná škola spojená s materskou školou. Voľnočasové aktivity, krúžky, predškolská výchova, základné vzdelanie.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávacia činnosť, výchova, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, záujmové kluby, dôraz na zdravý vývin detí, organizovanie podujatí.
Základná škola s materskou školou - projekty, dokumenty, informácie pre rodičov, fotoalbumy.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, výchovná a záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa, predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, klubová činnosť, výchovné poradenstvo.
Základná škola s materskou školou. Krúžky, výchovno - vzdelávacia činnosť, detský folklórny súbor.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, školský parlament, krúžky, školský časopis.
Základná škola s materskou školou. História školy, krúžky, fotografie, krúžky, triedy.