Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Hľadať firmu

Štátne materské školy(192 firiem)

Pridať alebo upraviť
26 - 50 z celkom 192 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škola - výchova a predškolská príprava detí na školskú dochádzku, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, výlety, exkurzie.
Materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku. Športové a pohybové hry, hry zamerané na rozvoj tvorivosti, logického myslenia, edukačné aktivity.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Krúžok anglického jazyka, výtvarný, počítačový, grafomotorický krúžok, návšteva divadelných predstavení, výlety.
Materská škola Dolný Vadičov. Predškolská príprava detí na školskú dochádzku prostredníctvom edukačných aktivít, grafomotorických cvičení, hier podporujúcich kreativitu, rôzne záujmové krúžky.
Predprimárne vzdelávanie a celodenná starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pohybové hry, edukačné aktivity, krúžky, výlety a exkurzie.
Materská škola - predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity. Rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých stránkach, pohybové a kreatívne aktivity, grafomotorické cvičenia, spev, tanec.
Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.
Materská škola - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Edukačné aktivity uľahčujúce vstup detí do základnej školy, grafomotorické cvičenia, pohybové a loptové hry, súťaže, výlety, krúžky.
Predškolská príprava detí v materskej škole, harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Krúžok počítačovej gramotnosti, literárny, grafomotorický, prírodovedecký a lego krúžok, výučba anglického jazyka.
Predškolská príprava detí, športové aktivity, záujmové krúžky na pozitívne trávenie voľného času, rozvoj motoriky, tvorivosti.
Základná a materská škola, vzdelávanie mládeže. Organizovanie školských akcií a podujatí, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, ponuka základného vzdelávania.
Poskytovanie základného vzdelania, školské aktivity, krúžková činnosť. Odborné učebne pre IKT, fyziku, chémiu, cudzie jazyky. Školský klub detí, telocvičňa, multifunkčné ihrisko a športový areál.
Základná škola s materskou školou Pliešovce. Poskytovanie základného vzdelania, pedagogická a výchovná činnosť, edukačné aktivity, enviromentálna výchova, zdravý životný štýl detí, školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou s modernou koncepciou rodinného typu.
Základná škola s materskou školou v Šarišských Bohdanovciach. Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Poskytovanie základného a predškolského vzdelania a výchovné činnosti. Rozvoj osobnosti dieťaťa, pohybové aktivity, záujmová a krúžková činnosť, zdravý životný štýl.
Voľnočasové aktivity, krúžky, rozvoj sociability, emocionality detí, dôraz na zdravý životný štýl, záujmové krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Základná umelecká škola so zameraním na hudbu spojená so základným a predškolským zariadením s vyučovacím jazykom maďarským.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, aplikácia projektu Učíme sa modrne. Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským.
Materská škola - rozvoj komunikačných schopností a gramotnosti, starostlivosť o telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj.
Materská škola - stimulácia rozvoja komunikačnej gramotnosti detí.