Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Pridať alebo upraviť

Štátne materské školy(183 firiem)

Katalóg         Štátne materské školy
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Fraňa Kráľa Čadca

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Krúžok anglického jazyka, výtvarný, počítačový, grafomotorický krúžok, návšteva divadelných predstavení, výlety.

www.msfranakrala.sk | Fraňa Kráľa 1707, Čadca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Dolný Vadičov

Materská škola Dolný Vadičov. Predškolská príprava detí na školskú dochádzku prostredníctvom edukačných aktivít, grafomotorických cvičení, hier podporujúcich kreativitu, rôzne záujmové krúžky.

Dolný Vadičov 139, Dolný Vadičov, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Ochodnica

Materská škola - rôzne hry, aktivity, grafomotorické a pohybové cvičenia, edukačné aktivity, vedenie dieťaťa ku samostatnosti a zodpovednosti, základným hygienickým návykom.

Ochodnica 355, Ochodnica, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Kysucký Lieskovec

Materská škola - predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity. Rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých stránkach, pohybové a kreatívne aktivity, grafomotorické cvičenia, spev, tanec.

www.materskaskolakysuckylieskovec.sk | Kysucký Lieskovec 309, Kysucký Lieskovec, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Korňa

Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.

Korňa 720, Korňa, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Komenského Kysucké Nové Mesto

Štátna materská škola. Predškolská výchova detí, voľnočasové aktivity, pohybové hry, tvorivé hry, rozvoj osobnosti detí po všetkých stránkach.

Komenského 1162, Kysucké Nové Mesto, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Trnavská Žilina

Štátna materská škola. Výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku, pohybové hry, cvičenia zamerané na grafomotoriku, komunikáciu, enviromentálna výchova, podpora samostatnosti dieťaťa.

www.mstrnavska.webnode.sk | Trnavská 2993/21, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Bánová

Materská škola - grafomotorické cvičenia, loptové a pohybové hry, edukačné aktivity, vedenie k samostatnosti, základným hygienickým návykom, spolupráca s rodičmi.

www.msstosky.zilina.sk | Do Stošky 5, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

ZŠ a MŠ Týnec, okres Břeclav

Predškolská príprava detí, športové aktivity, záujmové krúžky na pozitívne trávenie voľného času, rozvoj motoriky, tvorivosti.

www.zsamstynec.estranky.cz | Školní 221, Týnec, ČR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš

Predškolská výchova detí, rozvoj komunikačných schopností.

Poľná 2, Veľký Krtíš, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou, Jablonov

Základná a materská škola, vzdelávanie mládeže. Organizovanie školských akcií a podujatí, záujmové krúžky.

www.zsmsjablonov.edupage.org | Jablonov 209, Jablonov, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Hurbanova Čadca

Predprimárne vzdelávanie a celodenná starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pohybové hry, edukačné aktivity, krúžky, výlety a exkurzie.

www.mshurbanova.sk | Hurbanova 1155, Čadca, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Nám. Janka Borodáča, Žilina

Predškolská príprava detí v materskej škole, harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Krúžok počítačovej gramotnosti, literárny, grafomotorický, prírodovedecký a lego krúžok, výučba anglického jazyka.

www.skolkasusmevom.sk | Nám.Janka Borodáča 7, Žilina, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou Oravská Lesná

Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, ponuka základného vzdelávania.

www.zsoravskalesna.sk | Ústredie 299, Oravská Lesná, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou Voderady

Poskytovanie základného vzdelania, školské aktivity, krúžková činnosť. Odborné učebne pre IKT, fyziku, chémiu, cudzie jazyky. Školský klub detí, telocvičňa, multifunkčné ihrisko a športový areál.

www.zsvoderady.edu.sk | Voderady 160, Voderady, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou v Ľubochni

Poskytovanie základného a predškolského vzdelania a výchovné činnosti. Rozvoj osobnosti dieťaťa, pohybové aktivity, záujmová a krúžková činnosť, zdravý životný štýl.

www.zslubochna.edupage.org | Ľubochňa 98, Ľubochňa, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s MŠ

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, aplikácia projektu Učíme sa modrne. Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským.

zslipkraspod.6f.sk | Lipová 115, Krásnohorské Podhradie, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola Sándora Petöfiho s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským

Základná umelecká škola so zameraním na hudbu spojená so základným a predškolským zariadením s vyučovacím jazykom maďarským.

www.zsspsladkovicovo.edu.sk | Fučíkova 425, Sládkovičovo, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou Brezno

Voľnočasové aktivity, krúžky, rozvoj sociability, emocionality detí, dôraz na zdravý životný štýl, záujmové krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.

www.zsp4.edupage.org | Pionierska 4, Brezno, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce

Základná škola s materskou školou v Šarišských Bohdanovciach. Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.

www.zssbohdanovce.stranka.info | Šarišské Bohdanovce 179, Šarišské Bohdanovce, SR | Kontakty
www.zssbohdanovce.edu.sk
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou Pliešovce

Základná škola s materskou školou Pliešovce. Poskytovanie základného vzdelania, pedagogická a výchovná činnosť, edukačné aktivity, enviromentálna výchova, zdravý životný štýl detí, školská jedáleň.

www.zspliesovce.edupage.org | Školská 27/14, Pliešovce, SR | Kontakty
Logo nieje k dispozícii

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina

Základná škola s materskou školou s modernou koncepciou rodinného typu.

Školská 49, Žilina, SR | Kontakty |
Logo nieje k dispozícii

Materská škola Kríková

Materská škola - rozvoj komunikačných schopností a gramotnosti, starostlivosť o telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj.

mskrikova.sk | Kríková 20, Bratislava-Vrakuňa, SR | Kontakty | Pobočky: 1