Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Štátne materské školy(245 záznamov)

26 - 50 z celkom 245 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.
Základné vzdelanie, školské aktivity, krúžková činnosť. Odborné učebne pre IKT, fyziku, chémiu, cudzie jazyky. Školský klub detí, telocvičňa, multifunkčné ihrisko a športový areál.
Vzdelávacie aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, športový a počítačový krúžok, divadlo, tanec.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Informácie o základnej a materskej škole, výchovno - vzdelávacie podujatia, krúžková činnosť.
Základná a materská škola s podporou záujmových činností - počítačový, dramatický, redakčno - rozhlasový krúžok, tvorivé dielne, šport. Zoznam žiakov, tried, učiteľov.
Základna škola - vyučovanie cudzích jazykov, informatická výchova, integrácia žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami. Materská škola s celodennou starostlivosťou.
Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, primárna príprava žiakov základnej školy na stredné školy.
Výchova žiakov v predškolskom veku, vzdelávanie žiakov základnej školy, výučba všeobecných predmetov, rozvoj osobnosti dieťaťa, zdravý životný štýl, pohybové aktivity, záujmová a krúžková činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, primárna príprava žiakov na stredné školy
Základná škola s materskou školou. Vzdelávací proces, predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, tvorivé hry.
Predškolská príprava a základné vzdelávanie a príprava detí na stredné školy. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou. Primárne vzdelanie, predškolská výchova, krúžky, výchovné poradenstvo.
Základná a materská škola - vzdelávanie detí, výchova, rozvoj osobnosti, krúžková činnosť.
Základná s materskou školou . Záujmové krúžky - šport, biologický krúžok, mediálny, letecko-modelársky krúžok, práca s počítačom.
Základná a materská škola. Predškolská výchova detí, základné vzdelanie žiakov a príprava na stredné školy.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania a výchovná a pedagogická činnosť.
Základná škola s materskou školou v Muráni, predškolská výchova detí do 6 rokov, základné vzdelávanie do 15 rokov, príprava na strednú školu.
Materská škola so základnou školou - záujmové krúžky a projekty Zdravá škola, Infovek, Enviromentálny projekt, Školské ovocie, Mliečna liga, školská jedáleň.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.