Používaním stránok prevádzkovaných Azet.sk, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.OK Viac info
Hľadať firmu

Štátne materské školy(187 firiem)

Pridať alebo upraviť
26 - 50 z celkom 187 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škola - výchova a predškolská príprava detí na školskú dochádzku, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, výlety, exkurzie.
Skalka 219/17 , 013 11 Lietavská Lúčka
Materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku. Športové a pohybové hry, hry zamerané na rozvoj tvorivosti, logického myslenia, edukačné aktivity.
SNP 742 , 022 01 Čadca
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Krúžok anglického jazyka, výtvarný, počítačový, grafomotorický krúžok, návšteva divadelných predstavení, výlety.
Fraňa Kráľa 1707 , 022 01 Čadca
Materská škola Dolný Vadičov. Predškolská príprava detí na školskú dochádzku prostredníctvom edukačných aktivít, grafomotorických cvičení, hier podporujúcich kreativitu, rôzne záujmové krúžky.
Dolný Vadičov 139 , 023 45 Dolný Vadičov
Predprimárne vzdelávanie a celodenná starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pohybové hry, edukačné aktivity, krúžky, výlety a exkurzie.
Hurbanova 1155 , 022 01 Čadca
Materská škola - predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity. Rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých stránkach, pohybové a kreatívne aktivity, grafomotorické cvičenia, spev, tanec.
Kysucký Lieskovec 309 , 023 34 Kysucký Lieskovec
Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.
Korňa 720 , 023 21 Korňa
Materská škola - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Edukačné aktivity uľahčujúce vstup detí do základnej školy, grafomotorické cvičenia, pohybové a loptové hry, súťaže, výlety, krúžky.
Jarná 7 , 010 01 Žilina
Predškolská príprava detí v materskej škole, harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Krúžok počítačovej gramotnosti, literárny, grafomotorický, prírodovedecký a lego krúžok, výučba anglického jazyka.
Nám.Janka Borodáča 7 , 010 08 Žilina
Predškolská príprava detí, športové aktivity, záujmové krúžky na pozitívne trávenie voľného času, rozvoj motoriky, tvorivosti.
Školní 221 , 691 54 Týnec
Základná a materská škola, vzdelávanie mládeže. Organizovanie školských akcií a podujatí, záujmové krúžky.
Jablonov 209 , 053 03 Jablonov
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, ponuka základného vzdelávania.
Ústredie 299 , 029 57 Oravská Lesná
Poskytovanie základného vzdelania, školské aktivity, krúžková činnosť. Odborné učebne pre IKT, fyziku, chémiu, cudzie jazyky. Školský klub detí, telocvičňa, multifunkčné ihrisko a športový areál.
Voderady 160 , 919 42 Voderady
Základná škola s materskou školou Pliešovce. Poskytovanie základného vzdelania, pedagogická a výchovná činnosť, edukačné aktivity, enviromentálna výchova, zdravý životný štýl detí, školská jedáleň.
Školská 27/14 , 962 63 Pliešovce
Základná škola s materskou školou v Šarišských Bohdanovciach. Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Šarišské Bohdanovce 179 , 082 05 Šarišské Bohdanovce
Poskytovanie základného a predškolského vzdelania a výchovné činnosti. Rozvoj osobnosti dieťaťa, pohybové aktivity, záujmová a krúžková činnosť, zdravý životný štýl.
Ľubochňa 98 , 034 91 Ľubochňa
Voľnočasové aktivity, krúžky, rozvoj sociability, emocionality detí, dôraz na zdravý životný štýl, záujmové krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Pionierska 4 , 977 01 Brezno
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, aplikácia projektu Učíme sa modrne. Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským.
Lipová 115 , 049 41 Krásnohorské Podhradie
Materská škola - rozvoj komunikačných schopností a gramotnosti, starostlivosť o telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj.
Kríková 20 , 821 07 Bratislava-Vrakuňa
Materská škola - stimulácia rozvoja komunikačnej gramotnosti detí.
Košická 40 , 903 01 Senec