Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne materské školy(250 záznamov)

101 - 125 z celkom 250 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škôlka. Štvor-triedne predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou s rôznymi aktivitami pre deti. Tanečné krúžky, spevácke krúžky, výučba anglického jazyka.
Vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity.
Príprava na základné vzdelanie žiakov, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, voľnočasové aktivity.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov. Grafomotorické aktivity, programy, pohybové hry a voľnočasové aktivity, tvorivosť a rozvoj osobnosti dieťaťa. Certifikát školy podporujúcej zdravie.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.
Výchovná a vzdelávacia činnosť pre deti a mládež, športový, počítačový, literárno-dramatický krúžok, individuálny prístup, výlety, exkurzie. Starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity. Základná škola, vzdelávanie a výchova žiakov.
Základná škola s materskou školou. Príprava žiakov na stredné školy, všeobecný rozvoj osobnosti.
Materská škola - výchova a predškolská príprava detí na školskú dochádzku, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, výlety, exkurzie.
Predškolská príprava, vzdelávací proces pre deti, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky.
Výchova a vzdelávanie, predškolská príprava, aktivity a krúžky pre deti.
Základná škola s materskou školou pre deti od 3 - 6 rokov v Bohdanovciach nad Trnavou. Informácie o škole pre žiakov a rodičov.
Základná škola s materskou školou Lednica. Zabezpečovanie školskej a predškolskej výchovy. Poskytovanie základného vzdelania, športové aktivity.
Základná škola s materskou školou. Informácie o školských aktivitách, triedach, žiakoch a učiteľoch. Aktuality o škole.
Materská škola Dolný Vadičov. Predškolská príprava detí na školskú dochádzku prostredníctvom edukačných aktivít, grafomotorických cvičení, hier podporujúcich kreativitu, rôzne záujmové krúžky.
Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie, ktorého cieľom je príprava na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
Triedy Lienky, Motýliky a Včielky. Celodenná starostlivosť, predprimárne vzdelávanie, slovenský výchovný jazyk. Informácie o škôlke, oznamy, rada školy.
Celodenná výchova detí od 20 mesiacov do šesť rokov, s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a deťom s dodatočne odloženým plnením školskej dochádzky. Výučba anglického jazyka, stravovanie.
Celodenná výchova a vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, v predškolskom veku.
Materská škola s jedálňou a celodennou prevádzkou. Hudobno – pohybové aktivity, výuka hry na sopránovú zobcovú flautu, tvorivá dramatika, výtvarné zameranie, výuka cudzieho jazyka.
Materská škola s predškolskou edukáciou pre deti od 2 do 6 rokov. Výlety do prírody a tvorivé dielne.
Materská škola - celodenná starostlivosť o deti. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku.