Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Mesačne si katalóg pozerá viac ako 900 000 reálnych užívateľov

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy s materskou školou(469 záznamov)

126 - 150 z celkom 469 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola a materská škola. Edukačné a záujmové aktivity, vedenie k spoločenským hodnotám, hygienickým návykom, zdravému životnému štýlu.
Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava a výchova detí. Školský klub detí, záujmové krúžky, projekty Infovek a Zdravá škola, súťaže, rôzne aktivity.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, krúžky, poradenstvo pre rodičov, dôraz na zmysluplné trávenie voľného času, záujmová činnosť, tvorivé hry.
Predškolská a školská príprava detí. Školské projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, podpora tvorivosti detí, rozvoj sociability, emocionality, humanistický prístup.
Predškolská a školská príprava detí, vyučovanie v slovenskom a maďarskom jazyku.
Základná škola s materskou školou - triedy so športovou prípravou, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Základná škola s materskou školou. Výchovno-vzdelávacie služby, telocvičňa, jedáleň, detské ihriská, zdravý životný štýl detí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode.
Predškolská výchova, primárna výchova a vzdelávanie na základnej škole. Pohybové a voľnočasové aktivity, šport, kultúra, vštepovanie spoločenských hodnôt.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského a školského veku. Príprava na štúdium na stredných školách, organizácia výletov, exkurzií, návštevy kultúrnych predstavení.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Poskytovanie základného vzdelania pre deti a zabezpečenie predškolskej výchovy. Voľnočasové a pohybové aktivity, šport, enviromentálna výchova, zdravý životný štýl.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania pre deti a zabezpečenie predškolskej výchovy. Rozvoj emocionality, sociability detí, komunikačné schopností.
Základná škola s materskou školou Ľubotín. Predprimárne a primárne vzdelávanie, odpora detí k zdravému životnému štýlu, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava detí, primárne vzdelanie, všestranný vývin dieťaťa, rozvoj grafmotoriky, tvorivosti, výlety, exkurzie.
Spojenie základnej a materskej školy. Výchovná, vzdelávacia činnosť a podporovanie voľnočasových aktivít detí - šport, tanec, hudba, spev, počítače.
Základná škola s materskou školou. Primárne vzdelanie, záujmové krúžky, nepovinné predmety na vyplnenie voľného času detí zamerané na šport, hudbu.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakom, výučba základných predmetov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Informácie o základnej a materskej škole. Škola vybavená počítačovou miestnosťou, zapájanie sa do rôznych projektov, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie rôznych krúžkov.
Základná škola s materskou školou. Informácie o základnej škole a materskej škole, fotografie, krúžky, zoznam učiteľov a tried.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky a projekty. Predškolská výchova detí.