Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Cirkevné základné školy(81 záznamov)

26 - 50 z celkom 81 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na stredné školy.
Vzdelávanie a výchova v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Základné vzdelanie, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Cirkevná základná umelecká škola - hudobný, tanečný a výtvarný odbor, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty, vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov, záujmové krúžky a mimoškolské aktivity.
Vyučovanie výchovno - vzdelávacích predmetov, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery.
Výchovno - vzdelávací proces je realizovaný v kresťanskom duchu. Možnosť vzdelávania sa v cudzích jazykov a práce s počítačom.
Cirkevná základná škola s rozšíreným vyučovaním jazykov - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, všeobecné vzdelávanie, príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Výchovno - vzdelávací proces realizovaný v kresťanskom duchu, duchovné aktivity, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Vzdelávanie žiakov základných škôl a ich príprava na umelecké stredné školy - hudobný, tanečný, výtvarný a dramatický odbor.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, integrovaná výučba žiakov.
Vychovávanie a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, rozvoj umeleckých schopností žiakov, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské hodnoty, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov a náboženstva, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Výchova a vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním rímskokatolíckeho náboženstva od 1. ročníka s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov.
Výchova a vzdelávanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky, výučba informatiky, odborných predmetov a cudzích jazykov, škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Vzdelávanie a výchova žiakov v katolíckom duchu, príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Rozvíjanie žiakov v duchovnej oblasti, vzdelávanie zamerané na matematiku, prírodovedné predmety, anglický jazyk a informatika.
Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky, základné vzdelanie, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Vzdelávanie a výchova detí v kresťanskom duchu a výchova k uvedomelému morálnemu správaniu sa. Príprava na stredoškolské štúdium.
Výučba detí prvého a druhého stupňa cirkevnej základnej školy, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov. Príprava na stredoškolské štúdium.