Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne organizácie a nadácie(117 záznamov)

26 - 50 z celkom 117 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Nadácia na podporu realizácie tvorivých plánov vizuálnych umelcov.
Nadácia televízie Markíza - dobročinné aktivity, pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným ochorením, podpora vzdelávania a rozvoj talentov detí a mládeže.
Podpora ľudského rozvoja a pomoc pri riešení problémov spoločnosti, potrebný postup, know-how, realizácia konkrétnych projektov. Vzdelávacie kurzy a doučovanie.
Nadácia - liečebné, školské, kultúrne a sociálne podporovanie chorých detí a detí postihnutých nádorovým ochorením.
Informovanie pacientov o najčastejších onkologických ochoreniach, o možnostiach liečby, o onkologických pracoviskách poskytujúcich špeciálnu liečbu týchto ochorení.
Organizácia ľudí, ktorí tvorenia nové nemateriálne hodnoty a pomoc ľuďom s handicapmi pri návrate do plnohodnotného života.
Nadácia pre rozvoj a ochranu duševných, kultúrnych hodnôt, pre rozvoj a podporu vzdelania, telovýchovy, vedy, umenia, občianskych aktivít.
Upevňovanie partnerstva a príprava členov sociálnej inklúzie. Pomoc začleniť človeka vylúčeného zo spoločnosti naspäť do života v nej.
Rozvoj a budovanie domovov sociálnych služieb pre osoby s ťažkým postihnutím. Pomoc pre týrané ženy a deti. Chránené dielne.
Neinvestičný fond. Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania zdravotne postihnutých a zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti.
Celosvetová dobrovoľná organizácia humanitného zamerania, pomoc sociálne slabším občanom.
Ženy a dievčatá v informatike, projekt FIIT STU v Bratislave, školy, štúdijné smery, ženy v školstve a v IT práci.
Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.
Nezisková organizácia, ktorej cieľom je ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb pre poúrazovú adaptáciu Ing. arch. Adama Simonidesa a osôb trpiacich poúrazovými stavmi.
Podpora detí a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín, rozvoj telovýchovy a vzdelávania.
Realizácia projektov, podpora študentov technických smerov v rozvoji ich vzdelania a získavaní praktických zručností.
Nezisková, súkromná a grantová organizácia na podporu a rozvoj stredoeurópskeho regiónu. Posilnenie občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj, podpora mladých talentov, kultúry, vzdelávania.
Podporovanie talentu u detí v oblasti športu a kultúry, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ich talentu.
Podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky, ochrana zdravia, vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Poskytovania verejnoprospešnej činnosti a sociálneho poradenstva. Pomoc rodinám v krízových životných situáciách prostredníctvom núdzového bývania.
Nadácia na vytváranie a zlepšovanie podmienok pre prezentáciu, propagáciu, vznik a realizáciu diel v oblasti výtvarného umenia, projekty zacielené na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt.
Podpora kvalitných verejnoprospešných projektov - v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany životného prostredia.