Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Podnikateľské a hospodárske inštitúcie(343 záznamov)

76 - 100 z celkom 343 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie poradenských služieb právnickým i fyzickým osobám.
Správa poistného garančného fondu, zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách, vedenie registra poistenia zodpovednosti, vykonávanie hraničného poistenia, spolupráca so štátnymi orgánmi.
Podpora zvyšovania úrovne prekladateľských a tlmočníckych služieb, podpora vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov.
Činnosti odborových zväzov Považských strojární, zastávanie práv zamestnancov.
Podpora a ochrana podnikania pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky. Vzdelávacie a poradenské aktivity. Školenie aplikátorov prípravkov na ochranu rastlín, krížové plnenie.
Asociácioa, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií - finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári, či akademici.
Prispievanie k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. Zabraňovanie politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.
Cieľ združenia - prispieť ku skvalitneniu a zefektívneniu ITC procesov, podporujúcich výkon volenej moci na úrovniach samosprávy a verejnej správy SR. Poskytovanie služieb outsourcingu.
Reprezentant súkromno - podnikateľského stavu, riešenie otázok vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia.
Organizácia združujúca subjekty podnikajúce v obchode, dovoze a vývoze tovaru, v hotelierstve, v reštauračných a pohostinských službách.
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav - výroba a výskum zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a pohonných systémov, jednoúčelových strojov pre rôzne odvetvia. Skúšobníctvo, certifikácia.
Nezávislé a dobrovoľné združenie profesionálnych vodičov. Snaha riešenia problémov vodičov a zabránenie ich diskriminácií.
Poradenstvo pri získavaní finančnej pomoci, vypracovanie projektovej dokumentácie, tvorba podnikateľských zámerov, podpora podnikania.
Hlavným cieľom združenia CECED je reprezentovať a hájiť záujmy európskeho priemyslu, združenie koná ako partner pri dialógu s politickými a regulačnými inštitúciami EÚ, komunikuje s tlačou a médiami.
Technické testovanie a analýzy, vykonávanie kontrol tovarov a služieb podľa príslušných technických noriem, právnych predpisov. Poradenstvo. Kuriérska a doručovateľská služba. Sledovanie zásielok.
Podpora spoločných a špecifických záujmov svojich členov v oblasti zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.
Zoskupenie profesionálnych podnikateľov a manažérov, ktorí sa snažia o hospodárske zveľadenie Slovenska. Presadzovanie foriem podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi.
Zabezpečovanie objektívnych informácií o nákladoch periodickej tlače, zhromažďovanie výkazov o tlačených a predaných nákladoch.
Združenie, cieľom je zvýšiť úroveň vzdelanosti pracovníkov v odvetví prevádzky motorových vozíkov a tak napomáhať zvýšeniu úrovne bezpečnosti a hospodárnosti pri prevádzke motorových vozíkov.
Poradenstvo, konzultácie a audity -v oblasti životného prostredia. Certifikácie systémov riadenia kvality, životného prostredia a BOZP. Školenia v riadení integrovaných systémov a legislatívy.
Oficiálna stránka Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov - vnútorné predpisy, registrácia, certifikácia, časopis, semináre, olympiáda, poradenská činnosť.
Rozvoj občianskeho života, skvalitňovanie podmienok na život obyvateľov, ochrana životného prostredia, duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpora podnikania a služieb, rozvoj cestovného ruchu.
Asociácia cestovných kancelárií v Českej republike. Členovia, štruktúra, morálny kódex, podmienky, spolupráca.