Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Podnikateľské a hospodárske inštitúcie(342 záznamov)

101 - 125 z celkom 342 výsledkov
Odporúčame vám
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav - výroba a výskum zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a pohonných systémov, jednoúčelových strojov pre rôzne odvetvia. Skúšobníctvo, certifikácia.
Nezávislé a dobrovoľné združenie profesionálnych vodičov. Snaha riešenia problémov vodičov a zabránenie ich diskriminácií.
Poradenstvo pri získavaní finančnej pomoci, vypracovanie projektovej dokumentácie, tvorba podnikateľských zámerov, podpora podnikania.
Technické testovanie a analýzy, vykonávanie kontrol tovarov a služieb podľa príslušných technických noriem, právnych predpisov. Poradenstvo. Kuriérska a doručovateľská služba. Sledovanie zásielok.
Podpora spoločných a špecifických záujmov svojich členov v oblasti zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.
Zoskupenie profesionálnych podnikateľov a manažérov, ktorí sa snažia o hospodárske zveľadenie Slovenska. Presadzovanie foriem podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi.
Zabezpečovanie objektívnych informácií o nákladoch periodickej tlače, zhromažďovanie výkazov o tlačených a predaných nákladoch.
Združenie, cieľom je zvýšiť úroveň vzdelanosti pracovníkov v odvetví prevádzky motorových vozíkov a tak napomáhať zvýšeniu úrovne bezpečnosti a hospodárnosti pri prevádzke motorových vozíkov.
Poradenstvo, konzultácie a audity -v oblasti životného prostredia. Certifikácie systémov riadenia kvality, životného prostredia a BOZP. Školenia v riadení integrovaných systémov a legislatívy.
Oficiálna stránka Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov - vnútorné predpisy, registrácia, certifikácia, časopis, semináre, olympiáda, poradenská činnosť.
Rozvoj občianskeho života, skvalitňovanie podmienok na život obyvateľov, ochrana životného prostredia, duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpora podnikania a služieb, rozvoj cestovného ruchu.
Asociácia cestovných kancelárií v Českej republike. Členovia, štruktúra, morálny kódex, podmienky, spolupráca.
Asociácia združujúca slovenských výrobcov kožušinových výrobkov, kožušníkov, chovateľov kožušinových zvierat a zástupca kožušníckeho priemyslu SR.
Podpora, vzájomná pomoc a spolupráca pri zabezpečovaní prevádzky hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky.
Vytváranie podmienok pre rozvoj špecializovaných webhostingových služieb v SR, ochrana a presadzovanie záujmov členov združenia.
Podpora medzinárodných podnikov, ktoré chcú vybudovať svoju organizáciu efektívnejším spôsobom - inovácia v procese a technológii.
Štátna správa v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.
Slovenská komora zubných technikov - orgány komory, história, Inštitút ďalšieho vzdelávania zubných technikov, Tatranské zubotechnické dni, časopis Zubný technik, letné tábory.
Združenie právnických a fyzických osôb zamestnávajúcich v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, tvorba zákonov a legislatívnych opatrení.
Nezisková organizácia združujúca právnické osoby, ktoré sa zaoberajú opravami a modernizáciou koľajových vozidiel.
Medzinárodná asociácia kritikov moderného a súčasného umenia. Profesijné združenie, ktoré združuje špičkových odborníkov z oblasti teórie a kritiky moderného a súčasného umenia.