Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Poradenstvo - Zvolen(196 záznamov)

76 - 100 z celkom 196 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo pri colnej deklarácii, zastupovanie deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze, zabezpečenie colných dlhov globálnou zábezpekou.
Dodávka systémov a procesov bezpečnosti ochrany majetku, informačných systémov, elektrickej požiarnej signalizácie, kamerových systémov, bezpečnostné poradenstvo a manažment.
EFT poradenstvo - Techniky emočnej slobody. Kombinácia princípov tradičnej čínskej akupresúry a modernej psychológie.
Poradenské služby v oblasti certifikácie stavebných výrobcov. Organizácia medzilaboratórnych porovnávacích skúšok a porovnávacích meraní pre skúšobné laboratóriá. Stavebno-technický dozor.
Služby v oblasti financií zamerané na finančné rezervy, nové bývanie, zabezpečenie detí, ochranu majetku, plány vyplácania, štátne podpory a daňové vývody, lepší dôchodok a zabezpečenie príjmu.
Komplexné poradenské služby v oblasti poistenia, riadenia a financovania rizík.
Daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, správa registratúry, organizačné a ekonomické poradenstvo.
Poskytovanie komplexných služieb v oblasti účtovníctva a personalistiky. Finančné plánovanie - formulovanie finančných cieľov spoločnosti. Finančná analýza, organizovanie finančných procesov.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika, účtovné a daňové poradenstvo, audit.
Poradenstvo liečivej výživy, športovej výživy v spojení s mikroskopickým rozborom kvapky krvi (tzv. Darkfield mikroskopia).
Informácie o združení, projekty, stanovy združenia, právne, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Starostlivosť o zeleň v meste, o mestské lesy a zelený majetok mesta. Poradenstvo.
Energetický certifikát budovy. Energetický audit. Projektovanie vykurovania a zdrojov tepla. Energetický posudok stavby, projektové energetické hodnotenie budovy.
Audítorská činnosť - overenie riadnych, mimoriadnych účtovných závierok, vykonávanie priebežného, personálneho auditu, previerky účtovníctva, ekonomické, účtovné, podnikateľské a daňové poradenstvo.
Príprava a realizácia verejného obstarávania - analýza dokumentov, prípravu súťažných podkladov, vypracovanie návrhov zmlúv, riadenie procesu verejného obstarávania.
Komplexné služby a školenia v oblasti BOZP a OPP, služby technika PO, špecialistu PO a technika BOZP dodávateľským spôsobom.
Statika stavieb - navrhovanie oceľových konštrukcií. Projekty, statické posudky, statické výpočty, technické poradenstvo v oblasti oceľových konštrukcií.