Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne poradenstvo(187 záznamov)

76 - 100 z celkom 187 výsledkov
Odporúčame vám
Ubytovanie, stravovanie, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo.
Detský domov - činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova detí. Poradenské služby.
Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.
Koučing, poradenstvo a konzultácie. Vzťahy (partnerské, rodinné, pracovné), psychické a fyzické zdravie, materiálne statky (práca a peniaze).
Diagnostika, pomoc pri zvládnutí krízy, špeciálne sociálne poradenstvo, psychologická starostlivosť.
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby. Ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Prevádzkovanie domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, poskytovanie opatery.
Edukácia diabetikov, prevencia diabetes mellitus u nediabetickej verejnosti, informovanosť diabetikov, rekondičné pobyty diabetikov, časopis Diaživot, základné sociálne poradenstvo.
Pomoc týraným ženám, sociálne a psychologické poradenstvo.
Informačno-poradenské centrum pre starších. Organizácia, ktorá pomáha starším ľudom. Sociálne a právne poradenstvo.
Komplexné sociálno - právne poradenstvo pre osoby s ŤZP, ich rodinám a opatrovateľom.
Sociálne a psychologické poradenstvo - pomoc v predrozvodovom, rozvodovom a porozvodovom procese, pomoc dysfunkčným rodinám, pomoc pre rodiny a deti v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Mediácia.
Poskytovanie bezplatného poradenstva všetkým zdravotne postihnutým ľuďom, pomoc občanom so zdravotným postihnutím, zabezpečovanie lepších životných podmienok.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Služby krízovej intervencie.
Opatrovanie mentálne postihnutých detí a dospelých pobytovou aj ambulantnou formou.
Pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Poskytovanie pomoci deťom a mladistvým. Psychologické poradenstvo.
Podpora regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti, zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti, opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych pamiatok.
Sociálne ubytovanie, zdravotnícke, kultúrne a stravovacie služby pre dôchodcov, poradenstvo.
Služby pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody.Pomoc poškodeným osobám,ktorým bola spôsobená ujma na zdraví násilným trestným činom, dopravnou nehodou, pracovným úrazom.
Neštátna nezisková organizácia - odborné služby, podpora a pomoc pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom. Centrum združuje špeciálnych pedagógov, psychológov, fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Neštátna nezisková organizácia - odborné služby, podpora a pomoc pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom. Centrum združuje špeciálnych pedagógov, psychológov, fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov.
Trénerka kulturistiky, silového trojboja a fitness. Regenerácia duševných, fyzických síl a fyzického cvičenia. Sociálne a ezoterické poradenstvo, regenerácia, relaxácie, osobné tréningy.
Daňové poradenstvo, sociálne poistenie, štátne dávky, účtovanie a firemné poradenstvo.
Skupina mladých psychológov a sociálnych pracovníkov, psychologická pomoc, sociálne, právne ako aj osobnostno-rozvíjajúce poradenstvo.