Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne poradenstvo(191 záznamov)

51 - 75 z celkom 191 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Zariadenie pre poskytovanie náhradnej výchovy. Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním pre mládež. Poradenské služby.
Sociálne služby a vzdelávacie poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Hypnoterapia - liečenie pomocou HYPNÓZY. Psychosociálne poradenstvo. Organizovanie KURZOV klinickej hypnózy a autohypnózy, kurzov regresnej hypnózy, intenzívnych niekoľkomesačných výcvikov hypnózy.
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Psychologické, špeciálno - pedagogické, kariérne poradenstvo a diagnostika. Poskytovanie odbornej starostlivosti deťom a žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a deťom s poruchami učenia a správania.
Centrum pomoci pre rodiny - bezplatné poradenstvo v oblasti sociálneho práva, rodiny a materstva pre začínajúcich rodičov.
Sociálne a ubytovacie služby, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, poradenstvo.
Profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje poskytovateľov sociálnych služieb.
Starostlivosť o seniorov. Opatrovateľské a ošetrovacie služby. Rehabilitácie. Sociálne poradenstvo.
Daňové poradenstvo, sociálne poistenie, štátne dávky, účtovanie a firemné poradenstvo.
Domov dôchodcov, starostlivosť o starších a nevládnych ľudí, celoročná opatrovateľská služba, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo.
Domov dôchodcov. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo.
Domov sociálnych služieb. Sociálna rehabilitácia, ergoterapia. Opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť, ubytovanie, stravovanie. Sociálne poradenstvo.
Domov sociálnej starostlivosti. Zariadenie pre seniorov. Lekárska starostlivosť a pravidelné lekárske prehliadky. Sociálne poradenstvo.
Skupina mladých psychológov a sociálnych pracovníkov, psychologická pomoc, sociálne, právne ako aj osobnostno-rozvíjajúce poradenstvo.
Odborná starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti a zdravotným postihnutím ohrozené deti a mládež. Služby logopedické, špeciálnopedagogické, psychologické, sociálne.
Resocializácia mužov s problémami závislosti. Poskytovanie ubytovania, stravy, sociálneho a psychologického poradenstva, výuka angličtiny a gitary.
Informácie o združení, projekty, stanovy združenia, právne, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
Služby pre seniorov a pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých - dlhodobé aj krátkodobé pobyty. Denné centrum a aktivačné programy - precvičovanie jemnej motoriky. Poradenstvo.
Poskytovanie sociálnych služieb - domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
Nezisková organizácia, sociálna prevencia, poradenstvo, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, tvorba a ochrana životného prostredia. Vzdelávanie závislých a ich rodinných príslušníkov.
Poskytovanie starostlivosti pre občanov odkázaných na služby zariadenia s celoročným pobytom a denným pobytom, sociálne poradenstvo, rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.
Poskytovanie sociálnych služieb, ubytovania a stravy pre deti a dospelých. Záujmová činnosť.