Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Banskobystrický kraj(38 záznamov)

Sociálne poradenstvo (190)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (9)
Slovensko Sociálne služby - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 38 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Zariadenie sociálnych služieb - poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom.
Domov sociálnych služieb. Zariadenie pre mentálne postihnutých dospelých mužov, zariadenie pre seniorov.
Poskytovanie sociálnych služieb - sociálne poradenstvo, opatrovateľská služba, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenie núdzového bývania a denný stacionár.
Sociálne služby pre deti od 2 do 8 rokov. Špeciálnopedagogická a logopedická starostlivosť.
Nezisková organizácia - realizovanie projektov výchovy a vzdelávania s deťmi a mládežou a systém celoživotného vzdelávania vo všeobecnosti. Opatrovateľské kurzy, domov sociálnych služieb.
Pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Poskytovanie pomoci deťom a mladistvým. Psychologické poradenstvo.
Združenie telesne a mentálne postihnutých osôb a ich príbuzných, budovanie a spravovanie prevádzok sociálnych služieb a chránených dielní, sociálne služby, publikačná činnosť, organizovanie akcií.
Poradenské a psychologické služby, hľadanie príčiny problémov, zvládanie stresov a depresie.
Dom pre núdznych (DPN) - ústavné zariadenie pre bezdomovcov, kapacita 10 lôžok, správa jednej vedúcej a 4 zamestnanci.
Aktivity smerujúce k rozvoju telesných a duševných schopností detí umiestnených v DSS Hrabiny. Vytváranie a zabezpečovanie finančných a materiálnych prostriedov. Podpora voľnočasových aktivít detí.
Sociálne ubytovanie, zdravotnícke, kultúrne a stravovacie služby pre dôchodcov, poradenstvo.
Poskytovanie ošetrovateľskej, opatrovateľskej, sociálnej, zdravotnej a lekárskej starostlivosti.
Podporovaného bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím - asistované nakupovanie, príprava a varenie jedál, udržovanie poriadku v bytových priestoroch, aktívne tráveniu voľného času.
Dom sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov. Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Sociálna starostlivosť o deti a dospelých občanov so zdravotným, mentálnym a kombinovaným postihnutím.
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Krízové stredisko AMORET - sociálne zariadenie pre deti a mládež.
Sociálne služby - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
Zariadenie sociálnych služieb, sociálne služby seniorom, ubytovanie, stravovanie, zdravotné služby.
Detský domov - náhradný domov pre deti, starostlivosť, výchova.
Komplexná sociálna a opatrovateľská starostlivosť s celoročným pobytom. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia a pracovná terapia.
Poskytovanie sociálnych služieb - stredisko sociálnych služieb Tereza – Vaľkovňa n.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).
Dom pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc s domácimi prácami.
Domov sociálnych služieb - organizácia poskytujúca starostlivosť klientom so zdravotným postihnutím telesným alebo duševným formou celoročného, týždenného a denného pobytu v zariadení.
Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania.