Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Nitriansky kraj(27 záznamov)

Sociálne poradenstvo (191)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
Slovensko Sociálne služby - Nitriansky kraj
Komárno (2)
Levice (3)
Nitra (6)
Šaľa (8)
1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Dom seniorov - ubytovanie na jednolôžkových a dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, sociálna rehabilitácia.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť, liečebná rehabilitácia, požičiavanie zdravotníckych pomôcok.
Domov sociálnych služieb - starostlivosť o ľudí s mentálnym a psychickým zdravotným postihnutím, denný stacionár, opatrovateľská služba, chránené dielne.
Domov sociálnych služieb, detský domov, zariadenie pre seniorov, denný stacionár, opatrovateľská služba, chránené dielne.
Podpora regionálneho rozvoja, vzdelávania a zamestnanosti, zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti, opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo, obnova a ochrana duchovných a kultúrnych pamiatok.
Domov sociálnych služieb - poskytovanie celodennej opatrovateľskej starostlivosti.
Služby zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb, detských jasieľ, denných centier, opatrovateľská služba v domácnosti a krízové služby v útulku, nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre.
Pobyt a opatrovanie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby so zdravotným postihnutím.
Prechodné ubytovanie, osobná hygiena, poradenstvo, podpora.
Pobyt a opatrovanie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Prechodné ubytovanie, osobná hygiena, poradenstvo, podpora.
Sociálne služby deťom a dospelým s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím a autizmom s MP.
Mediácia - mimosúdne riešenie sporov, poradenstvo v oblasti trestnej mediácie, lektorovanie a kurzy v oblastiach mediácie a riešenia sporov. Sociálny výcvik.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Ošetrovateľská starostlivosť, liečebná rehabilitácia, pracovná terapia, sociálna rehabilitácia. Domov sociálnych služieb.
Vytváranie podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia. Maximálna kapacita zariadenia je 15 klientov.
Dom dôchodcov a sociálnych služieb - týždenná, mesačná a doživotná starostlivosť.
Domov dôchodcov. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo.
Zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, denný stacionár, prepravná služba.
Nezisková organizácia - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.
Služby v oblasti autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, poradenstva a metodiky v bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi.
Konzultácie a poradenstvo v oblasti finančného a sociálneho zabezpečenia. Tvorba sociálnych programov.