Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Trnavský kraj(29 záznamov)

Sociálne poradenstvo (191)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
Slovensko Sociálne služby - Trnavský kraj
Galanta (5)
Hlohovec (1)
Piešťany (1)
Senica (5)
Skalica (4)
Trnava (10)
1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Útulok svetej Anny - domov pre týrané ženy, poskytovanie pomoci ženám, matkám v krajnej životnej núdzi, ktoré sa rozhodli priviesť na svet očakávané dieťatko.
Sociálne a psychologické poradenstvo - pomoc v predrozvodovom, rozvodovom a porozvodovom procese, pomoc dysfunkčným rodinám, pomoc pre rodiny a deti v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Mediácia.
Domov dôchodcov. Domov sociálnych služieb pre sociálne odkázaných obyvateľov.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Opatrovateľské služby neziskovej organizácie - zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, útulok - pre ľudí bez domova, sociálne poradenstvo.
Charitatívna služba v rodinách, organizovanie stravovania, domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nízkoprahové denné centrá.
Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. Celoročná starostlivosť občanom v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť v dennom stacionári s ubytovaním, ambulantná forma poskytovania sociálnej služby, pre ťažko postihnutých ľudí.
Centrum pomoci pre rodiny - bezplatné poradenstvo v oblasti sociálneho práva, rodiny a materstva pre začínajúcich rodičov.
Zariadenie sociálnych služieb - sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo osobám v dôchodkovom veku.
Domov dôchodcov. Sociálna starostlivosť o seniorov - ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľská činnosť, terapie, masáže, zabezpečenie telefonického a on-line kontaktu s rodinnými príslušníkmi.
Domov sociálnej starostlivosti. Zariadenie pre seniorov. Lekárska starostlivosť a pravidelné lekárske prehliadky. Sociálne poradenstvo.
Nezisková organizácia - poskytovanie sociálnych služieb, ošetrovateľské a opatrovateľské služby.
Občianske združenie pre rozvoj osobnosti, sociálnych hodnôt, vzdelania a prezentácie sociálnych potrieb a hodnôt.
Stravovňa, stanica opatrovateľskej služby, ubytovňa pre sociálne prípady, protialkoholická záchytná izba, slobodáreň a klub dôchodcov.
Podpora vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie, využívanie IKT, zefektívnenie činnosti - skrátenie času reakcie na požiadavku verejnosti, skvalitnenie poskytovaných verejných služieb.
Sociálne poradenstvo a pomoc rodinám a skupinám v hmotnej núdzi..
Moderne vybavená bowlingová hala v Dolnej Strede. Organizovanie firemných akcií.
Starostlivosť pre deti a dospelých, ambulantná a pobytová forma služieb, psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, výchovná činnosť, terapia pre telesne postihnutých ľudí.
Opatrovateľská služba, zdravotná a sociálna starostlivosť bez ubytovania.