Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Žilinský kraj(20 záznamov)

Sociálne poradenstvo (191)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
Slovensko Sociálne služby - Žilinský kraj
1 - 20 z celkom 20 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Detské psychologické poradenstvo. Riešenie výchovných, psychologických a pedagogických problémov. Sociálna starostlivosť.
Prevádzkovanie zariadenia pre seniorov hotelového štýlu v kombinácii s pohodlným interiérom. Zabezpečenie ubytovania a stravovania.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Ubytovanie, sociálne poradenstvo, vykonávanie osobnej hygieny, príprava stravy, pranie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.
Starostlivosť klientom s telesným, mentálnym, duševným a kombinovaným postihnutím. Týždenné a denné pobyty, záujmová a rehabilitačná činnosť.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Sociálne služby - sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, ubytovanie, stravovanie, záujmové činnosti.
Sociálne služby - starostlivosť o dôchodcov, poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Združenie telesne a mentálne postihnutých osôb a ich príbuzných, sociálne služby, realizácia dobrovoľníckeho programu, zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie medziľudských vzťahov.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - všestranné ošetrovanie a liečba pacientov v domácom prostredí.
Ochrana zdravia a duševného vývinu dieťaťa, vytvorenie bezpečného prostredia v škole a na cestách, rozvoj vzdelania, talentu a zručností detí, boj proti šikane, pomoc deťom. Realizácia projektov.
Združenie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých ľudí, segregácia, integrácia, inklúzia, organizovanie podujatí a stretnutí.
Združenie sociálnych pracovníkov - vykonávanie sociálnej pomoci, sociálne poradenstvo a sociálna prevencia pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti a mládež, organizovanie voľnočasových aktivít.