Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Spoločenské a kultúrne združenia - Košický kraj(88 záznamov)

Slovensko Spoločenské a kultúrne združenia - Košický kraj
1 - 25 z celkom 88 výsledkov
Odporúčame vám
Tanečná škola, ktorá sa opiera o írske tradície a venuje sa prevažne tradičnému, autentickému írskemu tancu.
Dominikánske mariánske centrum - podpora a rozvoj ružencového apoštolátu, ktorého súčasťou sú ružencové bratstvá.
Repertoár choreografií, účasť na festivaloch, národných a medzinárodných folklórnych súťažiach.
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti. Organizovanie evanjelizačných a modlitbových stretnutí.
Občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu, ako aj občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou na Slovensku a jej kultúrou.
Ucelené tanečné choreografie, výchovný koncert pre žiakov základných i stredných škôl, celovečerný tanečný program.
Dedinská folklórna skupina VINICA - venovanie sa myslavským zvykom, tradíciám, tancom a piesňam - folklórne tance, spev.
Divadlo - príprava a realizácia detských divadelných predstavení.
Rímsko-katolícky spevácky zbor pôsobiaci vo farnosti sv. Petra a Pavla v Seni na omšiach, pri sobášoch, kresťanských obradoch.
Záujmové združenie - klub veteránov. Prenájom veteránov na spoločenské a reklamné akcie, svadby a na propagačné účely.
Skupina divadla a šermu zameraná na dejiny európskeho vojenského umenia od obdobia gotiky cez renesanciu až po baroko.
Filozofická škola na klasický spôsob, vyučovanie poznatkov o rôznych duchovných a filozofických tradíciách ľudstva.
Organizovanie divadelných predstavení - pantomíma, komorné divadlo, pohybové divadlo a ďalšie alternatívne formy dramatickej tvorby.
Združenie obcí - spolupráca v oblasti cestovný ruchu, budovania infraštruktúry a snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva, realizácia cyklotrasy.
Občianske združenie - pomoc pacientom a ich rodičom liečení na oddelení onkológia. Organizovanie edukačných akcií. Informácie o združení, poradňa.
Obhajoba práv a záujmov pacientov v legislatívnej, poradenskej a konzultačnej oblasti. Poradňa pre pacientov, aktuálny cenník liekov, kategorizácia liekov, správy a stanoviská.
Miešaný spevácky zbor. Vystupovanie na spoločenských podujatiach, organizovanie speváckych a umeleckých vystúpení.
Mužská folklórna skupina s repertoárom zameraným na zemplínske ľudové piesne a čadráš. Vystúpenia doma i v zahraničí.
Pomoc rodine ako základnej bunke spoločnosti a cirkvi pri napĺňaní jej poslania.
Folklórny súbor - spevácke a tanečné vystúpenia, rozdelený na dve samostatné skupiny - deti predškolského veku, žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ a žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ.
Medzinárodné regionálne združenie, koordinujúce, podporujúce a realizujúce cezhraničnú spoluprácu. Združuje prihraničné územia v piatich krajinách strednej a východnej Európy.
Občianske združenie - pomoc a podpora ľudí so sluchovým postihnutím, tlmočnícke služby, sociálne poradenstvo.
Resocializačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania, dom na pol ceste, zariadenie opatrovateľskej služby.
Pohrebné podporné združenie - poisťovací spolok. Dobrovoľné združenie občanov na vykonávanie poistenia.