Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne gymnáziá(120 záznamov)

76 - 100 z celkom 120 výsledkov
Odporúčame vám
Všeobecno - vzdelávacia činnosť. Humanitné predmety, vyučovanie cudzích jazykov.
Aktuality gymnázia, história školy, zoznamy žiakov a pracovníkov školy, fotografie.
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, absolventi školy, fotogaléria, aktivity, predmety.
Všeobecnovzdelávacia škola - štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
Zameranie na cudzie jazyky a informatiku, možnosť štvorročného, alebo osemročného štúdia.
História, maturity, úspechy, aktivity, nadácia, osadenstvo, mladí vedci.
Základné informácie o škole, štúdium, vedenie a učitelia, žiaci, úspechy školy, prijímacie pohovory, maturity, fotogaléria.
Gymnázium so štvorročnou a osemročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie s možnosťou výberu voliteľných predmetov a vyučovanie cudzích jazykov.
Poskytovanie vzdelávania v štvorročnom alebo osemročnom štúdiu, organizovanie školských akcií, zúčastňovanie sa na súťažiach.
Výchova študentov, školská knižnica, kalendár udalostí, výchovné poradenstvo, úspechy študentov.
Všeobecno-vzdelávacia činnosť, výučba humanitných predmetov, cudzích jazykov.
Ponuka študijných odborov: triedy so zameraním na matematiku, triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a všeobecné triedy.
Profil školy, učitelia, študenti. Novinky, prijímacie pohovory, maturity.
Všeobecno-vzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou.
Vzdelávacia činnosť na stredoškolskej úrovni so zameraním na všeobecné a jazykové štúdium.
História školy, učiteľský zbor, žiaci, krúžky, projekty, fotogaléria.
Informácie o histórií školy, pedagogických pracovníkoch, učebných plánoch, súťažiach, aktuálnych udalostiach.
Gymnázium, štvorročné štúdium, rozšírená výučba jazykov, príprava na vysokú školu.