Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne gymnáziá(120 záznamov)

26 - 50 z celkom 120 výsledkov
Odporúčame vám
Štúdium, organizácia školy, zoznam a úspechy študentov, projekty. Informácie pre uchádzačov a študentov.
Informácie o prijímacích skúškach, španielska sekcia, slovenská sekcia, informácie o škole.
Starostlivosť o zdravý vývoj mladej generácie a psychické oduševnenie, skĺbenie výchovno-vzdelávacieho a tréningového procesu. Rozvoj a zvyšovanie športovej výkonnosti, zvládnutie štúdia.
Štvorročné a osemročné štúdium. Zameranie na informatiku, všeobecné štúdium a cudzie jazyky. Bilingválne štúdium.
Štátne gymnázium v Malackách. 4-ročné štúdium so všeobecným zameraním a 8-ročné jazykové štúdium.
Študijné zamerania na 8 a 4 ročné štúdium, vzdelávacie kurzy na PC, zoznamy žiakov, učiteľov absolventov a zamestnancov.
Bilingválne gymnázium - informácie o škole, štúdium, zoznamy žiakov a učiteľov.
Štúdium na štátnom gymnáziu zamerané na všeobecné vzdelanie.
Gymnázium so štvorročným a osemročným vzdelávaním so zameraním na ekológiu a cudzie jazyky.
Štúdium štvorročné v matematickej alebo v nematematickej triede alebo osemročné so zameraním na matematiku.
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - história školy, personál školy, informácie o prijímacom konaní.
Gymnázium zamerané na informatiku a bilingválne španielske gymnázium, informácie o škole, pedagogický zbor, študenti, projekty, úspechy.
Osemročné štúdium zamerané na vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky a ruský jazyk.
Štátne gymnázium Medzilaborce - rozvrhy, aktuálne suplovanie a informácie o škole, vedenie a história školy, študijné obory.
Informácie o škole, prijímacie skúšky, zamestnanci školy, fotoalbum, školský poriadok, predmety, projekty.
Gymnázium - všeobecno-vzdelávacia činnosť. Vyučovanie všeobecných, humanitných predmetov, cudzích jazykov.
Informácie o škole - učitelia, prijímacie skúšky, ponuka kurzov.
Štvorročné gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským a základná škola. Možnosť mimoškolských aktivít - olympiády, kultúrno-spoločenské akcie.
História a informácie o škole, pedagógovia, prijímacie konanie, maturity, športový klub, olympiády a školský poriadok.
Základné informácie o škole, štúdium, kritéria pre prijatie na gymnázium.