Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne gymnáziá(120 záznamov)

51 - 75 z celkom 120 výsledkov
Odporúčame vám
Osemročné všeobecné gymnázium s vlastnou jedálňou. Krúžky, jedálny lístok, rozvrh hodín.
Spojená škola Juraja Henischa - gymnázium a stredná odborná škola polytechnická. Informácie o školách a štúdijných oboroch, predmetoch.
Výuka gymnaziálneho učiva v španielskom jazyku. Informácie o škole, prijímačkách, študentov, absolventoch.
História a zameranie školy, organizácia, projekty, fotogaléria, vedenie a zamestnanci, študenti, sponzori, kontakty.
Osemročné štúdium zamerané na informatiku a štvorročné štúdium s možnosťou voľby informatiky.
Poskytovanie vzdelania, výchovná činnosť a športová príprava futbalistov a hádzanárok vo vyučovacom jazyku maďarskom.
Gymnázium. Predmety výučby - slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, ruština, matematika, informatika, fyzika, dejepis, biológia, geografia.
Gymnázium Janka Matúšku - história školy, druhy štúdia, vedenie a učitelia, žiaci, úspechy školy, prijímacie pohovory, maturity, fotogaléria.
Gymnázium, výuka predmetov: anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk, náuka o spoločnosti, matematika, informatika, chémia, biografia, geografia.
História školy, štúdium, študenti, projekty, aktivity, predmetové komisie, prijímacie pohovory.
Informácie o škole, novinky, zoznamy učiteľov, tried, predmetov a učební, informácie o prijímacích skúškach.
Profil študenta, informácie pre rodičov, úspechy, život školy, projekty, prijímacie konanie.
Informácie o škole, žiacka knižka, školská pošta, projekty, predmetové komisie, podpora záujmovej činnosti žiakov.
História školy, informácie o štúdiu a prijímacích skúškach, pedagogický zbor, časopis, fotogaléria.
Informácie o štúdiu, učiteľský zbor, medzinárodné projekty, alternatívny učebný plán.
Gymnázium zamerané na informatiku - informácie o škole, vzdelávaní, mimoškolskej činnosti, maturitách, prijímacom konaní, fotogaléria, elektronická žiacka knižka. Jazyky - nemecký, ruský, anglický.
Štúdium na gymnáziu so zameraním na cudzie jazyky s cieľom prípravy na štúdium na vysokých školách. Možnosť voľby zo 4 svetových jazykov - anglický, ruský, nemecký a francúzsky.
Štvorročné a osemročné gymnázium - všeobecné vzdelávanie, príprava študentov na vysokoškolské štúdium.
Všeobecný študijný odbor bez zamerania, osvojenie si základov multimediálnej techniky a výučby cudzích jazykov prostredníctvom rozšírených hodín v týchto predmetoch.
Informácie o škole, história, aktivity, fotoalbum, prijímačky a školský časopis.
Vzdelávanie so zameraním na matematiku a fyziku alebo cudzie jazyky.