Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne materské školy(246 záznamov)

26 - 50 z celkom 246 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb pre deti a mládež, organizovanie záujmových krúžkov, zúčastňovanie sa na súťažiach a akciách, výchovné poradenstvo.
Materská škola - výchovno - vzdelávacie aktivity pre deti v predškolskom veku, grafomotorické cvičenia, pohybové a športové aktivity, výlety.
Základná a materská škola. Poskytovanie vzdelania a výchovy, starostlivosť o najmenších, telesná a enviromentálna výchova, dôraz na zdravý životný štýl, organizovanie školských akcií, výletov.
Štátna materská škola pre deti od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Krúžková činnosť, školská jedáleň.
Štátna základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí.
Materská škola - rozvoj komunikačných schopností a gramotnosti, starostlivosť o telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj.
Základné informácie o materskej škole, pripravované aktivity, konzultačné hodiny, záujmové krúžky, fotogaléria, videogaléria, hry.
Materská škola zameraná na rozvíjanie vedomostí , zručností a návykov, na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Hudobno-pohybový a výtvarný rozvoj dieťaťa.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, aplikácia projektu Učíme sa moderne.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Voľnočasové aktivity, krúžky, rozvoj sociability, emocionality detí, dôraz na zdravý životný štýl, záujmové krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Základné a predškolské vzdelanie a výchovné činnosti. Rozvoj osobnosti dieťaťa, pohybové aktivity, záujmová a krúžková činnosť, zdravý životný štýl.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Poskytovanie základného vzdelania a predškolská pedagogika. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - základné vzdelanie, predškolská pedagogika, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.
Základné vzdelanie, školské aktivity, krúžková činnosť. Odborné učebne pre IKT, fyziku, chémiu, cudzie jazyky. Školský klub detí, telocvičňa, multifunkčné ihrisko a športový areál.
Vzdelávacie aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, športový a počítačový krúžok, divadlo, tanec.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Informácie o základnej a materskej škole, výchovno - vzdelávacie podujatia, krúžková činnosť.
Základná a materská škola s podporou záujmových činností - počítačový, dramatický, redakčno - rozhlasový krúžok, tvorivé dielne, šport. Zoznam žiakov, tried, učiteľov.
Základna škola - vyučovanie cudzích jazykov, informatická výchova, integrácia žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami. Materská škola s celodennou starostlivosťou.