Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy - Bratislavský kraj(27 záznamov)

Slovensko Vysoké školy - Bratislavský kraj
Bratislava (27)
1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Denné a externé bakalárske, magisterské štúdium VŠ v Bratislave. Akreditovaná vysoká škola. Medzinárodné vzťahy, diplomacia, verejná správa.
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie od založenia.
Informácie o činnosti vysokej školy, o histórii, katedry, oznamy a informácie pre uchádzačov a študentov, humanitárna činnosť.
Výchova odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho a zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí.
Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a tretieho stupňa v akreditovaných študijných odboroch, kontinuálne medicínske vzdelávanie a kontinuálny profesijný rozvoj.
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
Medzinárodná škola liberálnych štúdi. Možnosti štúdia v akreditovanom bakalárskom programe politológia.
Vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálnych a politických vied, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie, sociálnej a pracovnej psychológie.
Vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore farmácia - integrovane poznatkov z prírodovedných, medicínskych a špecifických farmaceutických vied.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch biológia, chémia, geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmentálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie pedagogického charakteru - učiteľstvo, vychovávateľstvo a sociálna práca.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch zameraných na matematiku, informatiku a fyziku.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, oba vo forme denného štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v právnických študijných odboroch v dennej aj externej forme štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v športových študijných odboroch - trénerstvo, športový manažment a učiteľstvo telesnej výchovy.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch manažment, podnikový manažment a medzinárodný manažment.
Vysokoškolské štúdium - výučba teológie a príprava teológov na kňazské povolanie.
Vysokoškolské štúdium v programe evanjelická teológia, ktoré je základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú cirkev.
Vysoká škola - štúdium, študijné oddelenie, zahraničné oddelenie, katedry, knižnica, galéria Medium, prijímačky.
Vysoká škola - harmonogram štúdia, harmonogram sústredení, prijímacie konanie, katedry, knižnica, veda a výskum, medzinárodná spolupráca, organizačná štruktúra, aktuality.
Vysoká škola - kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov. Sprostredkovanie štúdia na súkromnej zahraničnej českej vysokej škole aj na Slovensku.
Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.
Vzdelávacia inštitúcia. Informácie o štúdiu pre študentov a o umeleckých aktivitách.