Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia(263 záznamov)

76 - 100 z celkom 263 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie prevádzkujúce zariadenie sociálnej služby pobytovou formou.
Občianske združenie s cieľom združovať rodiny, v ktorých sa vykonáva alebo vykonávala profesionálna náhradná rodinná výchova.
Združenie s humanitárnym zameraním, podpora a pomoc osobám postihnutým onkologickými ochoreniami, ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia obyvateľstva.
Občianske združenie - prevencia, podpora, služba a pomoc deťom a rodinám, predchádzanie krízovým situáciam, upevňovanie vzťahov v rodine.
Občianske združenie Psovodi záchranári - pomoc všetkým zložkám a ľuďom, ktorí ju potrebujú, pátracie akcie.
Občianske združenie podieľajúce sa na riešení a odstraňovaní problémov sociálne znevýhodnených občanov v meste Krompachy a okolí. Snaha o integrovanie rómskej komunity do spoločnosti.
Nezisková organizácia urbanika - zveľaďovanie mesta a komunikácia vo verejnom priestore prostredníctvom výstav, prezentácií, seminárov, workshopov.
Využitie voľného času mladých ľudí v cirkevnom zbore ECAV Záriečie, duchovný rast mládeže, športové, záujmové a kultúrne aktivity pre mladých, odbúravanie medzigeneračných rozdielov.
Pomoc znevýhodneným ľuďom a ľuďom zo sociálne slabších skupín pri integrácii do pracovného a spoločenského života.
Občianske združenie. Podpora voľnočasových aktivít a organizácia aktivít pre rodičov s deťmi.
Občianske združenie - poskytovanie pomoci postihnutým ľudom, onkologickým pacientom, ľuďom postihnutých záplavami.
Rozvoj kultúry, školstva, športu a sociálnej sféry - organizovanie podujatí, akcií, seminárov a konferencií, publikačná činnosť.
Občianske združenie pre pomoc ľuďom, matkám so sociálnou traumou, pomoc v nezamestnanosti, podpora začlenenia do života a spoločnosti.
Pomoc a poradenstvo pri organizácií podujatí na informovanosť ľudí o rakovine prsníkov.
Občianske združenie, ktorého cieľom je priviesť ľudí k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, prosperity a spoluzodpovednosti a morálnej povinnosti. Zahraničná rozvojová a humanitárna pomoc ľuďom v núdzi.
Pomoc opusteným deťom pri hľadaní rodiny, záujemcom o náhradné rodičovstvo a náhradným rodičom. Iniciovanie zmien v sociálnom systéme.
Ochrana národnostných menšín, organizácia podujatí a akcií, poradenstvo, sociálna pomoc.
Občianske združenie s cieľom vytvoriť sociálne služby pre občanov so špecifickými potrebami a zabezpečiť individuálnu podporu občanom s mentálnym znevýhodnením.
Občianske združenie s cieľom zlepšiť kvalitu života klientom zariadenia sociálnych služieb realizovaním športových, kultúrno-spoločenských a relaxačno-rehabilitačných akcií.
Charitatívna činnosť, sociálna pomoc, organizovanie zbierok šatstva, obuvi, potravín a nábytku.
Neivestičný fond. Podpora detských domovov, pomoc postihnutým ľuďom, prevencia mládeže pred drogami, kriminalitou a civilizačnými chorobami, ochrana životného prostredia.
Občianske združenie na pomoc deťom a mladým ľuďom do 18 rokov, ktorí žijú kratší alebo dlhší čas na ulici.
Organizovanie a poskytovanie pomoci v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, podpory vzdelávania, ochrany a rozvoja životného prostredia a šírenia porozumenia a mieru medzi národmi.
Pomoc a podpora pre handicapované deti do 20 rokov, finančná a materiálna pomoc pri liečbe, organizovanie podujatí, poskytovanie doplnkových terapií, podpora a pomoc zariadeniam, predaj predmetov.