Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Materské školy(2 068 záznamov)

1 - 25 z celkom 2 068 výsledkov
Odporúčame vám
Činnosť v rehabilitačno - rekondičnej oblasti v spolupráci so zdravotníckym personálom. Distribúcia videokazety s návodom na autorehabilitáciu.
Združovanie osôb s vrodenou krvácavou chorobou (VKCH), rodičov detí, rodinných príslušníkov, priaznivcov, priateľov a pracovníkov úseku starostlivosti o pacientov s VKCH.
Monitoring, analýzy, rady a návody ohľadom zubnej hygieny a zdravia, šírenie povedomia o dôležitosti prevencie v oblasti ústnej hygieny.
Občianske združenie na zlepšovanie životných podmienok občanov s telesným postihnutím.
Presadzovanie práva a oprávnených záujmov zdravotne postihnutých občanov vo vzťahu k zákonodarným orgánom a k orgánom štátnej správy. Poradenská činnosť v sociálno - právnej oblasti pre občanov ZŤP.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajovanie záujmov osôb postihnutých autizmom a rodičom.
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola a stravovanie.
Pomoc pri integrácii zrakovo postihnutých študentov do vysokoškolského života Univerzity Komenského v Bratislave, študíjna literatúra, poskytovanie výpočtovej techniky a zaškolenie pre prácu s ňou.
Občianske združenie s cieľom podporiť integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti.
Pomoc onkologických pacientom a ich rodinám, podpora umeleckej tvorby pacientov, predaj motivačnej literatúry, rozdávanie kníh a materiálov s motivačnou tematikou na onkologických pracoviskách.
Materská škola - výchovna a vzdelávacia starostlivosť pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Gramotnosť a zdravý životný štýl detí.
Súkromná materská škola Slniečko zabezpečuje výchovno vzdelávací proces a profesionálnu opateru pre deti vo veku 2 – 6 rokov.
Materská škola. Rozvoj samostatnosti, rozvoj grafomotorických zručností a reči u detí, príprava na vstup do školy.
Súkromné detské jasle pre deti od 1 do 4 rokov. 2 skupiny po 12 detí, v tichom a rodinnom prostredí.
Súkromná materská škôlka Pinocchio ponúka výchovno-vzdelávací proces pre detičky od 2 do 6 rokov.
Materská škola pre deti od troch do šiestich rokov, individuálna výchova, podpora rozvoja dieťaťa.
Štátna materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku.