Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Materské školy - Prešovský kraj(258 záznamov)

Slovensko Materské školy - Prešovský kraj
Bardejov (8)
Humenné (21)
Kežmarok (8)
Levoča (7)
Poprad (20)
Prešov (46)
Sabinov (12)
Snina (15)
Stropkov (2)
Svidník (1)
1 - 25 z celkom 258 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola a stravovanie.
Základná škola s materskou školou. Príprava detí na strednú školu, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, umeniu, spoločnosti, školské aktivity, záujmové kluby, dôraz na zdravý vývin detí.
Cirkevná spojená škola - Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi.
Materská škola - oboznamovanie sa s anglickým jazykom, rozvíjanie environmentálneho cítenia u detí a orientácia na zdravý životný štýl.
Súkromná materská škola - výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti predškolského veku.
Vytváranie harmonickej syntézy medzi poznaním a vierou - predškolská výchova a vzdelávanie detí v náboženskom duchu.
Integrácia telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti, poskytovanie sociálnych služieb, sociálne poradenstvo a prevencia, opatrovateľská činnosť.
Základná škola s materskou školou. Stránky základnej školy spojenej s materskou školou, organizácia školy a výučby, aktuality z diania v škole a krúžková činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchovná a vzdelávacia činnosť. Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava.
Základná škola - pre žiakov vo veku od 6 rokov. Materská škola s telocvičňou a individuálnym prístupom - pre deti od 2 do 6 rokov. Výučba cudzích jazykov a športu.
Informácie pre rodičov, aktuálne problémy, pracovníci, akcie, ciele a prístupy pri výchove detí, predškolská príprava, fotogaléria.
Súkromné jasle a materská škola AURA pre detičky od 10-tich mesiacov života.
Výpočtová technika - špeciálne počítače s hlasovým výstupom. Distribúcia pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých.
Odborné sociálne poradenstvo. Združenie založené na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Podpora zamestnania, prepravná služba, služba pomoci, akcie, výlety.
Združenie pacientov s ojedinelými genetickými ochoreniami - Friedreichova ataxia, Wilsonova choroba, Mukolpolysacharidoza, Pompeho a Gaucherova choroba, Klippel – Trenaunay – Weber syndróm.
Združenie na pomoc a podporu ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a detí s autizmom.
Občianske združenie - tlmočenie v posunkovom jazyku zo sluchovo postihnutým človekom, tlmočenie v posunkovanej slovenčine a v taktilnej forme posunkového jazyka.
Občianske združenie - vzdelávanie, informovanie o kultúre komunít nepočujúcich.
Neinvestičný fond. Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania zdravotne postihnutých a zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti.
Občianske združenie. Poskytovanie sociálnej starostlivosti formou denného stacionára osobám s psychickým ochorením a osobám so zdravotným postihnutím.