Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Česká republika(42 záznamov)

1 - 25 z celkom 42 výsledkov
Odporúčame vám
Základná a materská škola, školské projekty, vzdelávacie aktivitách školy, poskytovanie odborného výchovného poradenstva, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.
Súkromná základná a materská škola so zameraním na anglický jazyk. Základné vzdelanie a výchova, predškolská príprava detí, pohybové a športové aktivity, záujmová činnosť, krúžky.
Materská škola. Poskytovanie poldennej a celodennej starostlivosti o deti. Environmentálna výchova.
Základná a materská škola - predškolská príprava, základné školské vzdelanie. Usporadúvanie školských a mimoškolských akcií, záujmové útvary, súkromná výuka.
Bilingválna česko-anglická materská škola so zameraním na jazykové vzdelávanie metódou Wattsenglish. Cvičenie jógy pre deti predškolského veku, pravidelná lekárska starostlivosť.
Predškolská príprava detí, športové aktivity, záujmové krúžky na pozitívne trávenie voľného času, rozvoj motoriky, tvorivosti.
Materská škola. Výchova, vzdelávanie, komplexná starostlivosť o žiakov, i o žiakov so špeciálnymi potrebami.
Vzdelávanie a komplexný rozvoj detí, vedenie k trvalejším hodnotám, výchova k tolerancii, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, individuálny prístup k deťom.
Základná škola a materská škola. Edukačné a záujmové aktivity, vedenie k spoločenským hodnotám, hygienickým návykom, zdravému životnému štýlu.
Základná škola a materská škola. Predprimárne a primárne vzdelávanie a výchova, enviromentálna výchova, vštepovanie morálnych a spoločenských hodnôt, výchovné poradenstvo.
Základná škola s materskou školou, príprava na vstup do základnej školy, rozvoj emocionality, sociability, grafomotorických schopností, poradenstvo, výlety a exkurzie, školské práce.
Prevádzka základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom českým. Predškolská príprava detí, poskytovanie výchovy a vzdelania, školská družina a jedáleň, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Informácie o materskej škole, školský poriadok, plán aktivít na školský rok 2007-2008, školský vzdelávací program, zamestnanci materskej školy.
Anglická materská škôlka s jasľami pre deti od 2,5 do 7 rokov. Výuka anglického jazyka s rodeným angličanom v malých skupinkách.
Súkromná škôlka s výukou jazykov pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Záujmové krúžky - angličtina, hra na flautu, pohybové a hudobné hry, výtvarné tvorenie.
Súkromná anglická škôlka pre deti vo veku 2,1 - 7 rokov - rodený lektor, biostravovanie, k dispozícií je logopéd a psychológ.