Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy(133 záznamov)

101 - 125 z celkom 133 výsledkov
Odporúčame vám
Škola ponúka možnosť štúdia v štyroch bakalárskych odboroch a dvoch špecializáciách v nadväzujúcom magisterskom programe. Strategický manažment, Manažment firemných financií.
Vysoká škola - kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.
Vysoká škola zameraná na štúdium spoločenskovedných disciplín s praktickým využitím v oblasti verejného života.
Aktuality, fakulty, pracoviská univerzity, rektorát, združenia, informácie pre uchádzačov, študentov a verejnosť, veda a výskum.
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov. Sprostredkovanie štúdia na súkromnej zahraničnej českej vysokej škole aj na Slovensku.
Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.
Poskytovanie vysokoškolského vzdelania európskej a svetovej kvality, uskutočňovanie výskumu, rozvíjanie hodnôt slovenskej a svetovej kultúry.
Súkromná neštátna vysoká škola regionálneho významu. V sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne bilingválne vzdelávanie, dovzdelávanie a prevzdelávania občanov V4.
Vedomosti zo sociálnej práce, základy psychológie a psychopatológie, sociálnej komunikácie, sociológie, demografie, základy informatiky, analytických a štatistických metód.
Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy.
Právnické vzdelávanie, širokospektrálny typ vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru.
Vzdelávacia inštitúcia. Informácie o štúdiu pre študentov a o umeleckých aktivitách.
Oficiálne stránky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Informácie o štúdiu, jej katedrách, zamestnancoch.
Príprava nových študijných odborov, akreditované študijné programy. Projekty, veda a výskum, vedenie, dokumenty, informácie o fakulte.
História fakulty, kontaktné údaje, informácie, veda a výskum, katedry, možnosti štúdia, projekty, publikačná činnosť.
Ekonomické študijné programy sú zamerané na podnikovú ekonomiku a manažment, finanční manažment, obchod, marketing a regionálny rozvoj, sociálny študijný program je orientovaný na sociálnu prácu.
Informácie o štúdiu na fakulte, katedry, zamestnanci, vedecká činnosť, zahraničné vzťahy.
Výskum a vzdelávanie v širokej oblasti ekológie a životného prostredia. Dôraz na štúdium príčin narušenia základných zložiek životného prostredia a možností a spôsobov ich ozdravenia.
História fakulty, zamestnanci, vnútorné predpisy, smernice, výročné správy. Akreditácia, katedry, možnosti štúdia.
Výuka a rozvoj poznania v prírodovedných odboroch. Snaha o výraznejšie zapojenie sa do európskeho výskumného priestoru, zaisťovať vysokoškolské vzdelanie všetkých troch stupňov.
Informácie o škole - štúdium, veda a výskum, prijímacie konanie. Fakulty, dokumenty, akreditácie.
Súkromná vysoká škola, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v inžinierskych študijných programoch.
Súkromná vysoká škola, bakalárske štúdium, nadväzujúce magisterské štúdium, diaľkové i prezenčné. Bankovníctvo, financie, manažment, rekvalifikácie, kurzy, certifikácie. E- prihláška.
Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.
História, vedenie univerzity, informácie o štúdiu, fakulty, pracoviská SPU.