Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy(133 záznamov)

51 - 75 z celkom 133 výsledkov
Odporúčame vám
Študijné odbory pokrývajúce široké spektrum od teoretickej informatiky, cez problematiku návrhu a výstavby informačných systémov, až po výuku výpočtovej techniky na stredných školách.
Verejná vysoká škola, veda a výskum, vysokoškolské vzdelanie v širokom spektre tradičných i moderných univerzitných disciplín.
Prijímacie podmienky, všeobecné informácie, katedry, možnosti štúdia, činnosti v oblasti vedy a výskumu, medzinárodné styky.
Vzdelávanie v tradičných disciplínach, podpora rozvoja nových vedných odborov. Humanitne zamerané disciplíny, filozofia, klasická filológia, sociológia, psychológia, dejiny umenia, hudobná veda.
Ekonomické vzdelanie pre študentov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu. Hlavné poslanie je rozvíjania výuky a výskumu v odbore ekonomických vied.
Vzdelanie univerzitného typu v troch typoch študijných programov - bakalárskych, magisterských a v doktorských. Tradičné prednášky, semináre i moderné formy vzdelávania.
Vzdelanie v oblasti vied matematických, fyzikálnych, chemických, biologických a vied o Zemi. Vzdelávanie odborných vedeckých pracovníkov a budúcich učiteľov stredných škôl.
Príprava a výchova učiteľov pre 1. a 2. stupeň základných škôl, v niektorých odboroch i pre stredné školy. Zabezpečenie štúdia špeciálnej a sociálnej pedagogiky.
Súkromná vysoká škola neuverzitného typu. Príprava lektorov pre jazykové vzdelávanie dospelých. Postgraduálne vzdelávanie.
Všeobecné informácie pre zamestnancov a verejnosť o škole, štúdiu. Fakulty, centrá, útvary, výskumná činnosť.
Na základe jednotného ekonomického štandardu rozvíja štúdium a vedecko-výskumnú činnosť v troch odboroch so smerovaním predovšetkým na ekonomickú oblasť.
Univerzitné vzdelanie v akreditovaných študijnjých programoch a vedecko-výskumná činnosť.
Cieľom fakulty je vychovávať komplexne vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre výkon ekonomických a manažérskych funkcií pre podnikateľskú sféru, neziskové organizácie či inštitúcie štátnej správy.
Vzdelanie v ekonómii a príbuzných odboroch. Tri stupne vzdelania v odbore manažment formou denného štúdia alebo kombinovanou formou.
Výchova kvalitných ekonomických odborníkov s medzinárodným rozhľadom. Výuka modernou formou a aktuálnym obsahom. Zapojenie zahraničných profesorov do výučby, vedecký výskum.
Fakulta združuje katedry a študijné odbory zaoberajúce sa informačnými systémami s použitím počítačov a štatistickými, matematickými metódami aplikovanými vo všetkých oblastiach hospodárskeho života.
Súkromná vysoká škola. Bakalárske študijné programy - Ekonomika a insolvence, Ekonomika a management. Celoživotné vzdelávanie.
Medzinárodná vysoká škola. Vzdelanie v odboroch manažment, ekonomika, psychológia, humanitné odbory. Celoživotné vzdelávanie.
Informácie o štúdiu, prijímacích pohovoroch, fakultách, vede, výskume a zamestnancoch.
Univerzita - vzdelanie v humanitných, prírodovedeckých, technických a umeleckých odboroch na šiestich fakultách.
Súkromná škola - bakalárske, magisterské a doktorské študijné odbory, knihovňa, fotogaléria. Potrebné informácie pre študentov i verejnosť.
Vysoká škola so špecializáciou na politické vedy, odborná príprava pracovníkov verejnej správy, politických žurnalistov a komentátorov.
Vysoká škola so špecializáciou na politické vedy, odborná príprava pracovníkov verejnej správy, politických žurnalistov a komentátorov.
Vysoká škola so špecializáciou na politické vedy, odborná príprava pracovníkov verejnej správy, politických žurnalistov a komentátorov. Výuka predmetov zo spoločensko - ekonomického základu.