Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Banskobystrický kraj(78 záznamov)

Slovensko Materské školy - Banskobystrický kraj
26 - 50 z celkom 78 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky a kurzy pre deti.
Materská škola s celodennou a poldennou starostlivosťou o deti.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, mimoškolské činnosti, zaujímavosti. Predškolská výchova detí.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania, výchovná a pedagogická činnosť.
Materská škola - predškolská príprava zameraná na biorytmus, zdravú výživu detí, vekové, psychické a fyzické danosti dieťaťa. Rozvoj individuality každého dieťaťa, podpora k samostatnosti.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Základná škola s materskou školou. Krúžky, výchovno - vzdelávacia činnosť, detský folklórny súbor.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 2 - 6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality, sociality, tvorivosti, podporovanie logického myslenia.
Základná škola s materskou školou - predprimárne a primárne vzdelávanie, dôraz na kreativitu, tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť detí. Pohybové aktivity, edukačné cvičenia.
Predškolská výchova detí vo veku od 2 do 6 rokov. Vzdelávacie, zábavné a tvorivé činnosti, výlety.
Anglická materská škola pod pôsobnosťou Ministerstva školstva SR v BB. Predškolské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je jej materská inštitúcia - Jazyková škola SPEAK.
Informácie o vyučovaní, o aktivitách, krúžky, časopis, projekty, výlety, knižnica.
Materská škola - stravovanie, krúžky, poplatky. Výchovno - vzdelávací proces, materiálne vybavenie materskej školy.
Informácie o škole, histórii, zamestnancoch, projektoch, krúžkoch. Zaujímavosti, fotografie, mapy.
Základná škola s materskou školou, záujmová činnosť a krúžky- tanečný, futbalový, tenisový, počítačový, zdravotnícky. Poskytovanie základného vzdelania, predškolskej prípravy.
Prevádzkovanie materskej školy s celodennou starostlivosťou. Výučba cudzích jazykov.
Súkromná materská škôlka. Celodenná starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov. Výučba cudzích jazykov.
Materská škola. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, rozvoj tvorivosti, kreativity, logického myslenia u detí, grafomotorických zručností.
Informácie o základnej a materskej škole. Škola vybavená počítačovou miestnosťou, zapájanie sa do rôznych projektov, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie rôznych krúžkov.
Základná škola s materskou školou - zamestnanci, projekty, školská jedáleň, materská škola, súťaže, žiaci.
Základná škola s MŠ Sama Vozára. Štátna základná škola, príprava žiakov na stredné školy, vyučovací jazyk slovenský.
Výchovno - vzdelávacie aktivity. Školský klub detí, organizovanie akcií, školské stravovanie, projekty.
Základná a materská škola, školské projekty, vzdelávacie aktivitách školy, poskytovanie odborného výchovného poradenstva, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.
Základné vzdelanie, pedagogická a výchovná činnosť, edukačné aktivity, enviromentálna výchova, zdravý životný štýl detí, školská jedáleň.
Výchova žiakov s mentálnym postihnutím. Prípravný ročník pre zlepšenie pripravenosti detí zo sociálne zvýhodneného prostredia pre vstup do školy. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.