Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Materské školy - Slovensko(2 027 záznamov)

1 - 25 z celkom 2 027 výsledkov
Odporúčame vám
Združenie podporuje prevenciu onkologických ochorení, zlepšenie prístrojového vybavenia, poradenstvo
Združovanie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálna prevencia a poradenstvo. Tlmočenie do/z posunkovej reči.
Materská škola - trojtriedna s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Materská škola pre deti v predškolskom veku, na programe je tvorivá dielňa, výlety, akcie, prechádzky, stravovanie, preliezačky, rozcvičky, spánok, kurz anglického jazyka. Psychologická poradňa.
Materská škola. Aktivity zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu, princípy humanizmu.
Základná škola s materskou školou, príprava žiakov na strednú školu, záujmové krúžky.
Občianske združenie, ktoré pomáha ľudom so zrakovým handicapom.
Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity a podujatia, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Prenájom, predaj a servis polohovateľných lôžok pre domácu a ošetrovateľskú starostlivosť. Bez predpisu na dohodnutý čas.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Podpora zdravia, zdravého vývinu detí a mládeže s dôrazom na zdravotne postihnuté deti. Zvyšovanie informovanosti a záujmu spoločnosti o problematiku postihnutých detí, mládeže a ich rodín.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie deti v materskej a v plnoorganizovanej základnej školy.